Struktura własnościowa spółki
Drukuj

Kapitał zakładowy, wynoszący obecnie 9.470.000 zł, został zebrany w drodze dziewięciu niepublicznych emisji akcji. 

Do największych akcjonariuszy należą: 

Gmina Szczawno - Zdrój, której udział w kapitale zakładowym DARR S.A. wynosi 54,56%, 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. posiadająca 37,77% akcji,

Inwestorzy prywatni - 1,95%

Gmina Wałbrzych - 4,33%,

17 gmin regionu wałbrzyskiego - 1,39%.

 

 

WprowadziłAgata Rynkiewicz13.10.2011
ZaktualizowałAgnieszka Wender25.03.2020
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.13.10.2011