Struktura własnościowa spółki
Drukuj

Kapitał zakładowy, wynoszący obecnie 9.790.000 zł, został zebrany w drodze dziewięciu niepublicznych emisji akcji. 

Do największych akcjonariuszy należą: 

Gmina Szczawno - Zdrój, której udział w kapitale zakładowym DARR S.A. wynosi 52,78%, 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. posiadająca 36,54% akcji,

Inwestorzy prywatni - 4,9%

Gmina Wałbrzych - 4,19%,

18 gmin regionu wałbrzyskiego - 1,5%.

 

 

WprowadziłAgata Rynkiewicz13.10.2011
ZaktualizowałAgata Rynkiewicz19.07.2013
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.13.10.2011