ZP/WR/SZP/38/2013
Drukuj

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. niniejszym zawiadamia o postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) pn:„Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursów zawodowych w ramach Projektu pn. Kompetencje moją szansą. Osoby niepełnosprawne aktywne na rynku pracy”. Nr  zamówienia publicznego: ZP/WR/SZP/38/2013.

 

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.

WprowadziłMałgorzata Pętela09.07.2013
ZaktualizowałMałgorzata Pętela09.07.2013
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.09.07.2013