ZP/UR/13/2013
Drukuj

Niniejszym na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907.),  Zamawiający: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie – Zdroju zawiadamia o wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie zawartej umowy ramowej w przedmiocie „Usługa wynajmu sali szkoleniowej na podstawie zawartej umowy ramowej dot. organizacji pobytu uczestników szkoleń (usługa gastronomiczna, hotelarska wraz z wynajmem sali szkoleniowej) w ramach projektu „AKADEMIA KOMPETENCJI – INWESTYCJA W INNOWACYJNE KADRY DLA DOLNEGO ŚLĄSKA” w dniach 21 i 22 września 2013r. we Wrocławiu. Nr postępowania: ZP/UR/13/2013.

 

 Zawiadomienie o wyniku postępowania.

WprowadziłMałgorzata Pętela19.09.2013
ZaktualizowałMałgorzata Pętela19.09.2013
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.19.09.2013