Przedmiot działalności Statut DARR S.A. Struktura organizacyjna Organy spółki Struktura własnościowa spółki Sprawozdania finansowe Dostęp do informacji niepublikowanych w BIP Zamówienia publiczne Ogłoszenia Ogłoszenie otwartego naboru na partnera projektu realizowanego w trybie pozakonkursowym Ogłoszenie o sprzedaży akcji Ogłoszenie o sprzedaży udziałów Drugi konkurs na wybór partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Konkurs na wybór na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu Konkurs na wybór na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu Oferta pracy - Konsultant ds. Innowacji i Technologii Zaproszenie firm do współpracy przy realizacji praktyk zawodowych w sektorze handlu i reklamy Konkurs na wybór na Partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu Konkurs na wybór na Partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu Informacja o zawarciu partnerstwa, stronach umowy partnerskiej oraz zakresie zadań partnerów projektu pt. „Sprawny biznes z Dolnego Śląska”, planowanego do realizacji w ramach Poddziałania 6.2. PO KL Konkurs na wybór członków Komisji Oceny Wniosków Aplikacyjnych w projekcie pn.: „Laboratorium biznesu" Oferta pracy - Główny/a Ksiegowy/a Nabór do KOW Zaproszenie do składania oferty na członków Komisji Oceny Wniosków Informacja o wynikach postępowania przeprowadzonego w celu wyboru członków Komisji Oceny Wniosków Oferta pracy - Pracownik techniczny (konserwator) Nabór na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” Wstrzymany nabór na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” Wznowienie naboru na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” Nabór uzupełniający na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” Zapytanie ofertowe w sprawie usługi zaprojektowania i uruchomienia strony internetowej na potrzeby projektu Dolnośląski Bon na Innowacje Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest wydanie opinii prawnej Trzeci nabór uzupełniający na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” Ogłoszenie otwartego naboru na partnera projektu. Zawiadomienie o wyborze oferty na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu. Oferta pracy-Referent w Zespole Finansów i Księgowości Ogłoszenie otwartego naboru na partnera projektu. Zawiadomienie o wyborze oferty na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu. Referent w Zespole Finansów i Księgowości Zawiadomienie o wyborze partnera do wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu Ogłoszenie otwartego naboru na partnera projektu OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU NA PARTNERA PROJEKTU Zawiadomienie o wyborze partnera do wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu-Prezesa Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Zakończenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu – Prezesa Zarządu DARR S.A. Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu-Prezesa Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Zakończenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu – Prezesa Zarządu DARR S.A. Ogłoszenie o planowanym naborze na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Bon na Innowacje 2022-2023” Ogłoszenie o uruchomieniu naboru na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Bon na Innowacje 2022-2023” Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu-Prezesa Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Oferta pracy - Główny/a Ksiegowy/a
Drukuj

Poszukujemy kandydatów na stanowisko: Główna/y Księgowa/y

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie-Zdroju jest firmą zarządzającą Dolnośląskim Parkiem Technologicznym, która realizuje m.in. przedsięwzięcia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, a także projekty współpracy międzynarodowej.

Od kandydatów na stanowisko Główna/y Księgowa/y oczekujemy:

 wiedzy i doświadczenia potrzebnego do wypełniania obowiązków na stanowisku Głównego Księgowego,
 wyższego wykształcenia ekonomicznego,
 dobrej praktycznej znajomości zasad rachunkowości i przepisów prawa podatkowego oraz umiejętności sporządzania deklaracji podatkowych i statystycznych,
 znajomości zasad finansowania, rozliczania i ewidencji księgowo-podatkowej przedsięwzięć finansowanych ze środków europejskich,
 umiejętności sporządzania planów finansowych, sprawozdań i raportów okresowych dla władz Spółki.

Praktyczna znajomość programu SYMFONIA (bądź zbliżonych programów księgowych) oraz języka angielskiego będzie dodatkowym atutem kandydata.

Oferujemy:
 pracę w młodym zespole, w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 wynagrodzenie stałe oraz motywacyjny system premiowy w ramach umowy o pracę
 możliwość doskonalenia wiedzy i podnoszenia umiejętności, rozwój zawodowy

Aplikacje (list motywacyjny i CV) prosimy przesłać na adres: 
e-mail: darr@darr.pl; bądź pocztą (z dopiskiem na kopercie: rekrutacja) na adres:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój, 
tel. 074/64 80 403.

 

WprowadziłAgata Rynkiewicz20.09.2013
ZaktualizowałAgata Rynkiewicz20.09.2013
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.20.09.2013