ZP/PN/SZP/52/2013
Drukuj

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. niniejszym zawiadamia o postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z pózn. zm.) pn: "Usługa przeprowadzenia szkoleń pn: Muzykoterapia jako forma rehabilitacji w chorobach neurologicznych w ramach Projektu pn. Wykwalifikowane kadry medyczne Dolnego Śląska” . Nr  zamówienia publicznego: ZP/WR/SZP/52/2013.

 

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.

WprowadziłMałgorzata Pętela08.10.2013
ZaktualizowałMałgorzata Pętela08.10.2013
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.08.10.2013