ZP/WR/SZP/13/2014
Drukuj

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. niniejszym zawiadamia o postępowaniu przeprowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z pózn. zm.) pn: „Usługa kompleksowej realizacji indywidualnego coachingu biznesowego II w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i efektywnego wykorzystania dotacji w ramach projektu  „Sprawny biznes z Dolnego Śląska” – zamówienie uzupełniające.””. Nr  zamówienia publicznego: ZP/WR/SZP/13/2014.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

WprowadziłMałgorzata Pętela04.06.2014
ZaktualizowałMałgorzata Pętela04.06.2014
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.04.06.2014