Aktualne
Drukuj

 

Do dnia 01 lipca 2021 r . wszystkie Zamówienia Publiczne publikowane były TUTAJ

Wdrożenie platformy przetargowej (e-zamówienia)

Informujemy wszystkich zainteresowanych Wykonawców, iż Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wdraża elektroniczne narzędzie służące do realizacji zamówień publicznych. Platforma przetargowa obejmuje zamówienia do 130 000 PLN (zapytania ofertowe) oraz zamówienia powyżej 130 000 PLN czyli postępowania podlegające przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Dostęp do platformy dla Wykonawców będzie bezpłatny znajduje się pod adresem:

https://darr.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Platforma Przetargowa
Wsparcie techniczne dla Wykonawców (Dostawców)
+48 71 787-37-57; +48 71 787-35-34; +48 71 787-37-27
pn-pt: 8:00-16:00

 

 

_________________________________________________________________________________________________

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn.

Nabór na ekspertów niezależnych - członków Komisji Oceny Wniosków realizowany w ramach projektu „Dobry Biznes” nr POWR.01.02.01-02-0002/20

Nr  zamówienia publicznego: ZP/CPR/4/2022

__________________________________________________________________________________________

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn.

Usługa cateringu  (przerwy kawowe + obiad) dla  maksymalnie 158 Uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu „Dobry Biznes” nr POWR.01.02.01-02-0002/20

Nr  zamówienia publicznego: ZP/CPR/3/2022

__________________________________________________________________________________________

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn.

Usługa cateringu  (przerwy kawowe + obiad) dla  maksymalnie 158 Uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu „Dobry Biznes” nr POWR.01.02.01-02-0002/20

Nr  zamówienia publicznego: ZP/CPR/2/2022

__________________________________________________________________________________________

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn.

Zapytanie o wycenę wartości usługi promocji w mediach społecznościowych (Facebook) Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”

Nr  zamówienia publicznego: ZP/T-Park/3/2022

__________________________________________________________________________________________

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn.

Zapytanie o wycenę wartości usługi modyfikacji, administrowania i utrzymania witryny internetowej Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”

Nr  zamówienia publicznego: ZP/T-Park/2/2022

__________________________________________________________________________________________

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn.

Usługa realizacji szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu „Dobry Biznes” nr POWR.01.02.01-02-0002/20 - MODYFIKACJA

Nr  zamówienia publicznego: ZP/CPR/1/2022

__________________________________________________________________________________________

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn.

Świadczenie usługi serwisu systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku Centrum Badań i Rozwoju Dolnośląskiego Parku Technologicznego w Szczawnie-Zdroju”

Nr  zamówienia publicznego: ZP/ZA/1/2022

__________________________________________________________________________________________

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn:

Usługa cateringu (przerwy kawowe + obiad) podczas szkoleń realizowanych w ramach projektu  „Wsparcie dla przedsiębiorczych” nr RPDS.08.03.00-02-0058/20

Nr zamówienia: ZP/CPR/2/2021

_______________________________________________________________________________________

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn:

Usługa realizacji szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu  „Wsparcie dla przedsiębiorczych” nr RPDS.08.03.02-00-058/20

Nr zamówienia: ZP/CPR/1/2021

_____________________________________________________________________________________

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn:

Wykonywanie usług kompleksowego sprzątania obiektów Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

  • część I: budynek Regionalnego Centrum Promocji Gospodarczej przy ul. Wysockiego 10, 58-300 Wałbrzych
  • część II: budynek Centrum Badań i Rozwoju Dolnośląskiego Parku Technologicznego w Szczawnie - Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, 58-310 Szczawno- Zdrój

Nr zamówienia publicznego: UZP/ZA/3/2021

Postępowanie zakończone

______________________________________________________________________________________________

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn:

 
- część I: budynek Centrum Badań i Rozwoju przy ul. Szczawieńskiej 2, 58-310 Szczawno- Zdrój,
- część II: budynek Regionalnego Centrum Promocji Gospodarczej przy ul. Wysockiego 10, 58-300 Wałbrzych
 
Nr zamówienia publicznego: UZP/ZA/2/2021
 
Postępowanie zakończone

__________________________________________________________________________________

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn:

 
- część I: budynek Centrum Badań i Rozwoju przy ul. Szczawieńskiej 2, 58-310 Szczawno- Zdrój,
- część II: budynek Regionalnego Centrum Promocji Gospodarczej przy ul. Wysockiego 10, 58-300 Wałbrzych
 
Nr zamówienia publicznego: UZP/ZA/1/2021
 
Postępowanie unieważnione.
_________________________________________________________________________________

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn: "Dostawa środków czystości dla Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.".

Nr postępowania: ZP/ZA/4/2020

Termin składania ofert: 25.03.2020r. godz: 16:00.


 
Nr postępowania: ZP/ZA/3/2020
Termin składania ofert: 14.02.2020r. godz. 16:00.
 

 
Nr postępowania: ZP/ZA/2/2020
Termin składania ofert: 11.02.2020r. godz. 16:00.

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego pn: „Świadczenie usług serwisu systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku Centrum Badań i Rozwoju Dolnośląskiego Park Technologicznego przy ul. Szczawieńskiej 2 w Szczawnie-Zdroju".
 
Nr postępowania: ZP/ZA/1/2020
Termin składania ofert: 16.01.2020r. godz: 16:00.

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn:
Sprzedaż energii elektrycznej dla Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie Zdroju
-część I- punkt poboru: budynek Centrum Badań i Rozwoju przy ul. Szczawieńskiej 2,
58-310 Szczawno- Zdrój,
- część II- punkt poboru: budynek Centrum Promocji Gospodarczej przy
ul. Wysockiego 10, 58-300 Wałbrzych.
 
Nr zamówienia publicznego: ZP/PN/3/2019
Termin składania ofert: 23.12.2019r. godz. 12:00.
 

 

 
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn: Sprzedaż energii elektrycznej dla Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie Zdroju.
 
Nr zamówienia publicznegi: ZP/PN/2/2019
Termin składania ofert: 12.12.2019r. godz. 12:00.
 
Postępowanie unieważnione

 

 
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia na świadczenie usług kompleksowego sprzątania obiektów
  • Regionalnego Centrum Promocji Gospodarczej przy ul. Wysockiego 10, 58-300 Wałbrzych oraz
  • Centrum Badań i Rozwoju Dolnośląskiego Parku Technologicznego w Szczawnie - Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, 58-310 Szczawno- Zdrój.

Nr zamówienia publicznego: ZP/PN/SZP/1/2019

 
Postępowanie zakończone

 

 
Nr zamówienia publicznego: ZP/PN/SZP/3/2018
 
Postępowanie zakończone
 

 

Zaproszenie do złożenia oferty

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest wydanie opinii prawnej w sprawach dotyczących zabezpieczenia (weksla), które jest zastosowane w projekcie „Dolnośląski Bon na Innowacje” oraz prawidłowego wyboru grantobiorcy w ramach projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje”.

Postępowanie unieważnione.


 

 
- część I: budynek Centrum Promocji Gospodarczej przy ul. Wysockiego 10, 58-300 Wałbrzych,
-część II: : budynek Centrum Badań i Rozwoju przy ul. Szczawieńskiej 2, 58-310 Szczawno- Zdrój
 
 
Nr zamówienia publicznego: ZP/PN/SZP/2/2018.
 
Postępowanie unieważnione w części I.
 
Postępowanie zakończone w części II.
 

 

 
- część I: budynek Centrum Promocji Gospodarczej przy ul. Wysockiego 10, 58-300 Wałbrzych,
-część II: : budynek Centrum Badań i Rozwoju przy ul. Szczawieńskiej 2, 58-310 Szczawno- Zdrój
 
Nr zamówienia publicznego: ZP/PN/SZP/1/2018.
 
Postępowanie unieważnione


Przetarg nieograniczony: Sprzedaż energii elektrycznej dla Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie Zdroju

-część I: punkt poboru: budynek Centrum Badań i Rozwoju przy ul. Szczawieńskiej 2, 58-310 Szczawno- Zdrój,
- część II: punkt poboru: budynek Centrum Promocji Gospodarczej przy ul. Wysockiego 10, 58-300 Wałbrzych,


Nr zamówienia publicznego: ZP/PN/SZP/2/2017.

 


Przetarg nieograniczony: Sprzedaż energii elektrycznej dla Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie Zdroju

-część I: punkt poboru: budynek Centrum Badań i Rozwoju przy ul. Szczawieńskiej 2, 58-310 Szczawno- Zdrój,
- część II: punkt poboru: budynek Centrum Promocji Gospodarczej przy ul. Wysockiego 10, 58-300 Wałbrzych,


Nr zamówienia publicznego: ZP/PN/SZP/1/2017.


Zaproszenie do złożenia oferty

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest wydanie opinii prawnej do treści dokumentów oraz definicji stosowanych w realizacji projektu wraz ze stworzeniem wkładu merytorycznego do ulotki informacyjnej dla uczestników projektu.


 

Zaproszenie do złożenia oferty

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia na przygotowaniu i dostarczeniu materiałów promocyjnych.


ZP/PN/SZP/1/2016

Przetarg nieograniczony:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa polegająca na kompleksowej realizacji szkoleń i coachingu z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywny Biznes”.


Zaproszenie do złożenia oferty

Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego z uwagi na wartość zamówienia, która nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
W niniejszym postępowaniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).


Oferty należy składać w terminie do dnia 31.12.2015r. do godz. 12:00 osobiście w siedzibie Zamawiającego (sekretariat II piętro, pokój A205/206) lub przesyłać listownie na adres Zamawiającego: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno- Zdrój lub na adres poczty elektronicznej: eic@darr.pl
usługi zaprojektowania i uruchomienia strony internetowej na potrzeby projektu SHARING SKILLS


 

ZP/SZP/1/2015

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 5a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia na świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi ochrony osób i mienia.
Zamówienie obejmuje następujące zadania:
Zadanie nr 1: Ochrona osób i mienia na terenie Regionalnego Centrum Promocji Gospodarczej przy ul. Wysockiego 10, 58-300 Wałbrzych;
Zadanie nr 2: Ochrona osób i mienia na terenie Centrum Badań i Rozwoju Dolnośląskiego Parku Technologicznego w Szczawnie -Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, 58-310 Szczawno- Zdrój.


ZP/ZC/SZP/17/2014

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie – Zdroju zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu pn: „Sukcesywna dostawa artykułów biurowych na rzecz Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.” Nr zamówienia publicznego: ZP/ZC/SZP/17/2014.


Zaproszenie do złożenia oferty:

- Perspektywa pozyskania wód termalnych na terenach uzdrowiskowych Aglomeracji Wałbrzyskiej.

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. zaprasza do składania ofert na przygotowanie i wykonanie opracowania doradczego pt. „Perspektywa pozyskania wód termalnych na terenach uzdrowiskowych Aglomeracji Wałbrzyskiej ” w ramach zadania publicznego pn. „Geotermalny Klaster Uzdrowiskowy Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

Termin składania ofert w postępowaniu: do 07.11.2014r.


Zaproszenie do złożenia oferty - raport doradczy: koncepcja utworzenia i rozwoju Geotermalnego Klastra Uzdrowiskowego Aglomeracji Wałbrzyskiej

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. zaprasza do składania ofert na przygotowanie i wykonanie raportu doradczego pt. „Koncepcja utworzenia i rozwoju Geotermalnego Klastra Uzdrowiskowego Aglomeracji Wałbrzyskiej” w ramach zadania publicznego pn. „Geotermalny Klaster Uzdrowiskowy Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

Termin składania ofert w postępowaniu: do 29.10.2014r.


Zaproszenie do złożenia oferty - persektywa pozyskania wód termalnych na terenach uzdrowiskowych Aglomeracji Wałbrzyskiej

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. zaprasza do składania ofert na przygotowanie i wykonanie opracowania doradczego pt. „Perspektywa pozyskania wód termalnych na terenach uzdrowiskowych Aglomeracji Wałbrzyskiej ” w ramach zadania publicznego pn. „Geotermalny Klaster Uzdrowiskowy Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

Termin składania ofert w postępowaniu: do 29.10.2014r.

Postępowanie unieważnione.


Zaproszenie do złożenia oferty - opracowanie doradcze

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. zaprasza do składania ofert na przygotowanie i wykonanie opracowania doradczego pt. „Koncepcja funkcjonalno-użytkowa inwestycji i przedsięwzięć gospodarczych przewidywanych w celu gospodarczego wykorzystania wód termalnych w rejonie Jedliny-Zdrój” w ramach zadania publicznego pn. „Geotermalny Klaster Uzdrowiskowy Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

Termin składania ofert w postępowaniu: do 24.10.2014r.


Zaproszenie do złożenia oferty - szkolenie

DOLNOŚLĄSKA AGNECJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn. „Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pn: Perspektywy rozwoju energetyki i turystyki geotermalnej w Polsce” w ramach zadania publicznego pn. „Geotermalny Klaster Uzdrowiskowy Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

Termin składania ofert w postępowaniu: do 17.10.2014r.


Zaproszenie do złożenia oferty - opracowanie podręcznika

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn: "Przygotowanie i opracowanie planu działań (action plan) oraz podręcznika (handbook) dotyczących tematyki współpracy nauki z biznesem na Dolnym Śląsku w ramach projektu PWP „Laboratorium biznesu”".

Termin składania ofert w postępowaniu: do 14.10.2014r.


Zapytanie ofertowe

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: Opracowanie okładki, szaty graficznej, skład, łamanie, przygotowanie do druku oraz druk publikacji pn. publikacji popularyzującej ideę praktyk zawodowych dla nauczycieli realizowanych w ramach projektu „HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE – pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach”.

Termin składania ofert w postępowaniu: do 06.10.2014r. do godz:12:00.


ZP/PN/SZP/16/2014

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia na usługę organizacji: „Symulacji biznesowych” w ramach projektu: „SPINqbator ZDolnego Śląska”.
Projekt SPINqbator ZDolnego Śląska jest finansowany w 15% ze środków budżetu państwa oraz w 85% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Termin składania ofert w postępowaniu: do 27.08.2014r do godz: 12:00.


ZP/PN/SZP/12/2014

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia na usługę organizacji: „Symulacji biznesowych” w ramach projektu: „SPINqbator ZDolnego Śląska”.
Projekt SPINqbator ZDolnego Śląska jest finansowany w 15% ze środków budżetu państwa oraz w 85% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Termin składania ofert w postępowaniu: do 14.08.2014r do godz: 12:00.

Postępowanie unieważnione.


 

ZP/WR/SZP/13/2014

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. niniejszym zawiadamia o postępowaniu przeprowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z pózn. zm.) pn: „Usługa kompleksowej realizacji indywidualnego coachingu biznesowego II w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i efektywnego wykorzystania dotacji w ramach projektu „Sprawny biznes z Dolnego Śląska” – zamówienie uzupełniające.””. Nr zamówienia publicznego: ZP/WR/SZP/13/2014.

 

Postępowanie zakończone.


ZP/PN/SZP/10/2014

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia na usługę publikacji ogłoszeń w prasie o zasięgu regionalnym, obejmującej teren województwa dolnośląskiego oraz publikacji ogłoszeń w prasie o zasięgu ogólnopolskim w ramach projektu „Enterprise Europe Network” na rok 2014. Zamawiający dopuszcza do składania ofert częściowych w podziale na następujące zadania:
- Cześć I - Świadczenie usługi publikacji ogłoszeń w prasie o zasięgu regionalnym, obejmującej teren województwa dolnośląskiego w ramach projektu „Enterprise Europe Network” na rok 2014;
- Część II - Świadczenie usługi publikacji ogłoszeń w prasie o zasięgu ogólnopolskim w ramach projektu „Enterprise Europe Network” na rok 2014.
Projekt pn. „Enterprise Europe Network” jest realizowany w ramach „Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013”, współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej na podstawie umowy ramowej nr Poland 150282 B2Europe West Poland, zawartej w dniu 29 listopada 2007 roku oraz umowy szczegółowej nr EEN-150282 B2Europe West Poland-3, zawartej w dniu 7 grudnia 2012 roku.

Termin składania ofert w postępowaniu: do 14.03.2014r. do godz: 12:00.

Postępowanie zakończone.


ZP/PN/SZP/6/2014

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Usługa organizacji spotkania/ konferencji połączonej z indywidualnym doradztwem dla uczestników „Young Enterprise Day” .


Zamówienie będzie realizowane w ramach Projektu pn. „SPINqbator ZDolnego Śląska” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z pózn. zm.), o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

Termin składania ofert w postępowaniu: do 29.01.2014r. do godz: 12:00.

Postępowanie zakończone.


ZP/PN/SZP/64/2013

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa polegająca na promocji oraz kompleksowej organizacji konferencji podsumowującej Projekt: „Akcelerator Innowacji. Dolnośląski Park Technologiczny T- Park”.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i zgodnie postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin składania ofert w postępowaniu: do 30.12.2013r. do godz: 12:00.

Postępowanie zakończone.


ZP/PN/SZP/58/2013

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa polegająca na kompleksowej realizacji szkoleń i coachingu z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz efektywnego wykorzystania dotacji w ramach projektu „Sprawny Biznes z Dolnego Śląska”.
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i zgodnie postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin składania ofert w postępowaniu: do 24.12.2013r. do godz: 11:00.

Postępowanie zakończone.


ZP/ZC/SZP/56/2013

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. niniejszym informuje o wszczętym postępowaniu pn: „Sukcesywna dostawa artykułów biurowych na rzecz Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.”

Nr zamówienia publicznego: ZP/ZC/SZP/56/2013.

Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania o cenę zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej „Ustawą” z zachowaniem zasad w Ustawie określonych.

Postępowanie zakończone.


ZP/PN/SZP/57/2013

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa polegająca na promocji oraz kompleksowej organizacji konferencji podsumowującej Projekt: „Akcelerator Innowacji. Dolnośląski Park Technologiczny T- Park”.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Termin składania ofert w postępowaniu: do 16.12.2013r. do godz: 12:00.

Postępowanie unieważnione.


ZP/PN/SZP/55/2013

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia polegającego na sprzedaży na rzecz Zamawiającego energii elektrycznej.


Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z pózn. zm.), o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

Termin składania ofert w postępowaniu: do 03.12.2013r. do godz. 12:00.

Postępowanie zakończone.


ZP/PN/SZP/54/2013

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Usługa organizacji spotkania/ konferencji „Young Enterprise Day” .

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z pózn. zm.), o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy i zgodnie postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin składania ofert w postępowaniu: do 12.11.2013r. do godz.12:00.

Postępowanie zakończone.


ZP/PN/SZP/53/2013

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia polegającego na sprzedaży na rzecz Zamawiającego energii elektrycznej.
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z pózn. zm.), o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

Termin składania ofert w postępowaniu: do 08.11.2013r. do godz. 12:00.

Postępowanie unieważnione.


ZP/UR/16/2013

Niniejszym na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie – Zdroju zawiadamia o wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie zawartej umowy ramowej w przedmiocie „Usługi organizacji pobytu uczestników szkoleń (usługa gastronomiczna, hotelarska wraz z wynajmem sali szkoleniowej)" w ramach projektu AKADEMIA KOMPETENCJI – INWESTYCJA W INNOWACYJNE KADRY DLA DOLNEGO ŚLĄSKA w dniach 23.11.2013r. - 24.11.2013r. w Karpaczu.


ZP/PN/SZP/52/2013

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. niniejszym zawiadamia o postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z pózn. zm.) pn: "Usługa przeprowadzenia szkoleń pn: Muzykoterapia jako forma rehabilitacji w chorobach neurologicznych w ramach Projektu pn. Wykwalifikowane kadry medyczne Dolnego Śląska” . Nr zamówienia publicznego: ZP/WR/SZP/52/2013.

Postępowanie zakończone.


ZP/PN/SZP/51/2013

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa polegająca na:
- przygotowaniu i dostarczeniu materiałów promocyjnych: opracowanie i przygotowanie projektu, sporządzenie składu, przygotowanie do druku i druk plakatów,
- dostarczeniu gadżetów promocyjnych: teczki konferencyjnej, rozgałęźnika USB 2.0 z czterema wejściami oraz praktycznym uchwytem na wizytówki, długopisów z niebieskim wkładem, lampką LED i gumką ułatwiającą obsługę smartfonów.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907) o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i zgodnie postanowieniami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin składania ofert w postępowaniu: do 30.09.2013r. do godz. 12:00.

Postępowanie zakończone.


 

ZP/UR/14/2013

Niniejszym na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907) Zamawiający: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie – Zdroju zawiadamia o wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie zawartej umowy ramowej w przedmiocie „Usługi organizacji pobytu uczestników szkoleń (usługa gastronomiczna, hotelarska wraz z wynajmem sali szkoleniowej)" w ramach projektu AKADEMIA KOMPETENCJI – INWESTYCJA W INNOWACYJNE KADRY DLA DOLNEGO ŚLĄSKA w dniach 05.10.2013r. - 06.10.2013r. w Karpaczu. Nr postępowania: ZP/UR/14/2013.


ZP/UR/13/2013

Niniejszym na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907.), Zamawiający: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie – Zdroju zawiadamia o wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie zawartej umowy ramowej w przedmiocie „Usługa wynajmu sali szkoleniowej na podstawie zawartej umowy ramowej dot. organizacji pobytu uczestników szkoleń (usługa gastronomiczna, hotelarska wraz z wynajmem sali szkoleniowej) w ramach projektu „AKADEMIA KOMPETENCJI – INWESTYCJA W INNOWACYJNE KADRY DLA DOLNEGO ŚLĄSKA” w dniach 21 i 22 września 2013r. we Wrocławiu. Nr postępowania: ZP/UR/13/2013.

 


ZP/PN/SZP/50/2013

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Usługa przeprowadzenia szkoleń w ramach Projektu pn. „Wykwalifikowane kadry medyczne Dolnego Śląska”.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907.) o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej „Ustawą” z zachowaniem zasad w Ustawie określonych.

Zamówienie będzie realizowane w ramach Projektu pn. „Wykwalifikowane kadry medyczne Dolnego Śląska” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Termin składanie ofert w postępowaniu: do 18.09.2013r. do godz: 12:00.

Postępowanie zakończone.


ZP/PN/SZP/48/2013

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia na: "Usługę w zakresie indywidualnego coachingu oraz doradztwa ekonomiczno-finasowego i prawnego w ramach projektu „SPINqbator ZDolnego Śląska”.


Projekt „SPINqbator ZDolnego Śląska” jest finansowany w 15% ze środków budżetu państwa oraz w 85% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Termin składania ofert w postępowaniu: do 11.09.2013r. do godz: 12:00.

Postępowanie zakończone.


ZP/UR/12/2013

Niniejszym na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie – Zdroju zawiadamia o wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie zawartej umowy ramowej w przedmiocie „Usługi organizacji pobytu uczestników szkoleń (usługa gastronomiczna, hotelarska wraz z wynajmem sali szkoleniowej)" w ramach projektu AKADEMIA KOMPETENCJI – INWESTYCJA W INNOWACYJNE KADRY DLA DOLNEGO ŚLĄSKA w dniach 31.08.2013r. - 01.09.2013 r. w Karpaczu.

 


ZP/PN/SZP/45/2013

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Usługa przeprowadzenia szkoleń w ramach Projektu pn. „Wykwalifikowane kadry medyczne Dolnego Śląska”.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907.) o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej „Ustawą” z zachowaniem zasad w Ustawie określonych.

Zamówienie będzie realizowane w ramach Projektu pn. „Wykwalifikowane kadry medyczne Dolnego Śląska” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Termin składania ofert w postępowaniu: do 21.08.2013r. do godz. 12:00.

Postępowanie unieważnione.


ZP/NO/SZP/39/2013

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia pt: „Usługa w zakresie opracowania programu szkolenia - Obozu Innowacji oraz przeprowadzenia cyklu szkoleń – Obozów Innowacji w ramach Projektu: SPINqbator Zdolnego Śląska”. Nr zamówienia publicznego: ZP/NO/SZP/39/2013.


Postępowanie jest prowadzone w trybie negocjacji z ogłoszeniem zgodnie z art. 54 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej „Ustawą” z zachowaniem zasad w Ustawie określonych.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: do 31.07.2013r. do godz. 16:00.

Postępowanie zakończone.


ZP/PN/SZP/41/2013

 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Usługa przeprowadzenia szkoleń w ramach Projektu pn. „Wykwalifikowane kadry medyczne Dolnego Śląska”.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej „Ustawą” z zachowaniem zasad w Ustawie określonych.

Zamówienie będzie realizowane w ramach Projektu pn. „Wykwalifikowane kadry medyczne Dolnego Śląska” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert w postępowaniu: do 31.07.2013r. do godz. 12:00.

Postępowanie zakończone.


ZP/UR/11/2013

Niniejszym na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie – Zdroju zawiadamia o wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie zawartej umowy ramowej w przedmiocie „Usługi organizacji pobytu uczestników szkoleń (usługa gastronomiczna, hotelarska wraz z wynajmem sali szkoleniowej) w ramach projektu AKADEMIA KOMPETENCJI – INWESTYCJA W INNOWACYJNE KADRY DLA DOLNEGO ŚLĄSKA w dniach 27-28 lipiec 2013 w Karpaczu.


ZP/WR/SZP/38/2013

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. niniejszym zawiadamia o postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) pn:„Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursów zawodowych w ramach Projektu pn. Kompetencje moją szansą. Osoby niepełnosprawne aktywne na rynku pracy”. Nr zamówienia publicznego: ZP/WR/SZP/35/2013.

Postępowanie zakończone.


ZP/PN/SZP/37/2013

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Usługa przeprowadzenia szkoleń w ramach Projektu pn. „Wykwalifikowane kadry medyczne Dolnego Śląska”.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej „Ustawą” z zachowaniem zasad w Ustawie określonych.

Zamówienie będzie realizowane w ramach Projektu pn. „Wykwalifikowane kadry medyczne Dolnego Śląska” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Termin składania ofert w postępowaniu: do 11.07.2013r. do godz: 12:00.

Postępowanie unieważnione.


ZP/WR/SZP/35/2013

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. niniejszym zawiadamia o postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) pn:„Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursów zawodowych w ramach Projektu pn. Kompetencje moją szansą. Osoby niepełnosprawne aktywne na rynku pracy”. Cześć I - Przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. „Specjalista ds. kadr i płac, z wykorzystaniem technologii informatycznych” . Nr zamówienia publicznego: ZP/WR/SZP/35/2013.

Postępowanie zakończone.


ZP/WR/SZP/36/2013

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. niniejszym zawiadamia o postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) pn: "Usługa wynajmu sal konferencyjnych wraz z obsługą techniczną i usługą cateringu w celu realizacji szkoleń w ramach projektu: SPINqbator Zdolnego Śląska, Nr zamówienia publicznego: ZP/WR/SZP/36/2013".

 


ZP/PN/SZP/31/2013

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Usługa przeprowadzenia szkoleń w ramach Projektu pn. „Wykwalifikowane kadry medyczne Dolnego Śląska”.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej „Ustawą” z zachowaniem zasad w Ustawie określonych.

Zamówienie będzie realizowane w ramach Projektu pn. „Wykwalifikowane kadry medyczne Dolnego Śląska” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Termin składania ofert w postępowaniu: do 11.06.2013r. do godz: 12:00.

Postępowanie zakończone.


ZP/UR/9/2013

Niniejszym na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie – Zdroju zawiadamia o wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie zawartej umowy ramowej w przedmiocie „Usługi organizacji pobytu uczestników szkoleń (usługa gastronomiczna, hotelarska wraz z wynajmem sali szkoleniowej) w ramach projektu AKADEMIA KOMPETENCJI – INWESTYCJA W INNOWACYJNE KADRY DLA DOLNEGO ŚLĄSKA w dniach 29-30 czerwiec 2013 we Wrocławiu.


ZP/PN/SZP/30/2013

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego celem jest zawarcie umowy ramowej w przedmiocie świadczenia usług wynajmu sal konferencyjnych wraz z obsługą techniczną i usługą cateringu w celu realizacji szkoleń w ramach projektu: „SPINqbator Zdolnego Śląska”.

Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. w związku z art. 99 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą PZP”. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200 000,00 euro.

 

Termin składania ofert w postępowaniu: do 04.06.2013r. do godz: 12:00.

Postępowanie unieważnione.


ZP/PN/SZP/29/2013

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursów zawodowych w ramach Projektu pn. „Kompetencje moją szansą. Osoby niepełnosprawne aktywne na rynku pracy”.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej „Ustawą” z zachowaniem zasad w Ustawie określonych.

 

Termin składania ofert w postępowaniu: do 29.05.2013r. do godz: 12:00.

Postępowanie unieważnione.


ZP/PN/SZP/28/2013

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa w zakresie opracowania programu szkolenia - Obozu Innowacji oraz przeprowadzenia cyklu szkoleń – Obozów Innowacji w ramach Projektu: SPINqbator Zdolnego Śląska”.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.), o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy i zgodnie postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin składania ofert w postępowaniu: do 29.05.2013r. do godz. 12:00.

Postępowanie unieważnione.


ZP/PN/SZP/19/2013

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursów zawodowych w ramach Projektu pn. „Kompetencje moją szansą. Osoby niepełnosprawne aktywne na rynku pracy”.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej „Ustawą” z zachowaniem zasad w Ustawie określonych.

Termin składania ofert w postępowaniu: do 23.05.2013r. do godz: 12:00.

Postępowanie unieważnione.


ZP/PN/SZP/24/2013

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego celem jest zawarcie umowy ramowej w przedmiocie świadczenia usług wynajmu sal konferencyjnych wraz z obsługą techniczną i usługą cateringu w celu realizacji szkoleń w ramach projektu: „SPINqbator Zdolnego Śląska”.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. w związku z art. 99 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą PZP”.
Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200 000,00 euro.

Termin składania ofert w postępowaniu: do 21.05.2013r. do godz: 14:30.

Postępowanie unieważnione.


ZP/PN/SZP/22/2013

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa w zakresie opracowania programu szkolenia - Obozu Innowacji oraz przeprowadzenia cyklu szkoleń – Obozów Innowacji w ramach Projektu: SPINqbator Zdolnego Śląska”.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.), o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy i zgodnie postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin składania ofert w postępowaniu: do 21.05.2013r do godz: 14:00.

Postępowanie unieważnione.


ZP/PN/SZP/25/2013

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia na usługę publikacji ogłoszeń w prasie obejmującej województwo dolnośląskie.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.), o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

Termin składania ofert w postępowaniu: do 21.05.2013r. do godz: 12:00.

Postępowanie zakończone.


ZP/UR/7/2013

Niniejszym na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie – Zdroju zawiadamia o wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie zawartej umowy ramowej w przedmiocie „Usługi organizacji pobytu uczestników szkoleń (usługa gastronomiczna, hotelarska wraz z wynajmem sali szkoleniowej) w ramach projektu AKADEMIA KOMPETENCJI – INWESTYCJA W INNOWACYJNE KADRY DLA DOLNEGO ŚLĄSKA w dniach11-12 maj 2013 we Wrocławiu.


ZP/PN/SZP/20/2013

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są usługi hotelarskie i cateringowe oraz usługi wynajmu sal konferencyjnych na potrzeby organizacji „Obozów innowacji” w ramach projektu: „SPINqbator Zdolnego Śląska”.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.), o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy i zgodnie postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin składania ofert w postępowaniu: do 07.05.2013r. do godz: 12:00.

Postępowanie zakończone.


ZP/PN/SZP/16/2013

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego celem jest zawarcie umowy ramowej w przedmiocie świadczenia usług wynajmu sal konferencyjnych wraz z obsługą techniczną i usługą cateringu w celu realizacji szkoleń w ramach projektu: „SPINqbator Zdolnego Śląska”.
Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. w związku z art. 99 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200 000,00 euro.

Termin składania ofert w postępowaniu: do 25.04.2013r. do godz. 12:00.

Postępowanie zakończone.


ZP/PN/SZP/15/2013

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są usługi hotelarskie i cateringowe oraz usługi wynajmu sal konferencyjnych na potrzeby organizacji „Obozów innowacji” w ramach projektu: „SPINqbator Zdolnego Śląska”.Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.), o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy i zgodnie postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin składania ofert w postępowaniu: do 23.04.2013r. do godz. 12:00.

Postępowanie unieważnione.


ZP/PN/SZP/12/2013

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Usługa wynajmu sal konferencyjnych wraz z obsługą techniczną i usługą cateringu w celu realizacji szkoleń w ramach projektu: „SPINqbator Zdolnego Śląska”. Zamówienie będzie realizowane w ramach Projektu pn. „SPINqbator ZDolnego Śląska” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.), o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy i zgodnie postanowieniami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin składania ofert w postępowaniu: do dnia 12.04.2013 r do godz.: 12:00.

Postępowanie unieważnione.


ZP/UR/4/2013

Niniejszym na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie – Zdroju zawiadamia o wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie zawartej umowy ramowej w przedmiocie „Usługa wynajmu sali szkoleniowej na podstawie zawartej umowy ramowej dot. organizacji pobytu uczestników szkoleń (usługa gastronomiczna, hotelarska wraz z wynajmem sali szkoleniowej) w ramach projektu „AKADEMIA KOMPETENCJI – INWESTYCJA W INNOWACYJNE KADRY DLA DOLNEGO ŚLĄSKA” w dniach 13, 14 i 27 kwietnia 2013 we Wrocławiu. Nr postępowania: ZP/UR/4/2013.


ZP/PN/SZP/10/2013

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia w przedmiocie opracowania koncepcji kreacyjnej i scenariusza oraz produkcja 9 filmów reklamowych dla firm uczestniczących w projekcie pn. „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia z sektora MSP.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.), o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

 

Termin składania ofert w postępowaniu: do dnia 20.03.2013r. do godz: 12:00.

Postępowanie zakończone.


 

ZP/PN/SZP/11/2013

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia w przedmiocie świadczenia na rzecz Zamawiającego usługi szkolenia w ramach Projektu SPINqbator ZDolnego Śląska.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.), o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy i zgodnie postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin składania ofert w postępowaniu: do dnia 15.03.2013r. do godz: 12:00.

Postępowanie zakończone.


ZP/UR/3/2013

Niniejszym na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie – Zdroju zawiadamia o wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie zawartej umowy ramowej w przedmiocie „Usługi organizacji pobytu uczestników szkoleń (usługa gastronomiczna, hotelarska wraz z wynajmem sali szkoleniowej) w ramach projektu AKADEMIA KOMPETENCJI – INWESTYCJA W INNOWACYJNE KADRY DLA DOLNEGO ŚLĄSKA w dniach 9-10 marzec 2013 w Karpaczu.


ZP/UR/2/2013

Niniejszym na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie – Zdroju zawiadamia o wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie zawartej umowy ramowej w przedmiocie „Usługi organizacji pobytu uczestników szkoleń (usługa gastronomiczna, hotelarska wraz z wynajmem sali szkoleniowej) w ramach projektu AKADEMIA KOMPETENCJI – INWESTYCJA W INNOWACYJNE KADRY DLA DOLNEGO ŚLĄSKA w dniach 9-10 marzec 2013 we Wrocławiu.


ZP/PN/SZP/9/2013

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia w przedmiocie świadczenia na rzecz Zamawiającego usługi administrowania infrastrukturą teleinformatyczną budynku Dolnośląskiego Parku Technologicznego T- Park w Szczawnie Zdroju.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.), o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy i zgodnie postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin składania ofert w postępowaniu: do dnia 07.03.2013r. do godz. 12:00

Uwaga: modyfikacja SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert w postępowaniu: do dnia 11.03.2013r. do godz. 12:00.

Postępowanie zakończone.


ZP/UR/1/2013

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie – Zdroju zawiadamia o wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie zawartej umowy ramowej w przedmiocie „Usługi organizacji pobytu uczestników szkoleń (usługa gastronomiczna, hotelarska wraz z wynajmem sali szkoleniowej) w ramach projektu AKADEMIA KOMPETENCJI – INWESTYCJA W INNOWACYJNE KADRY DLA DOLNEGO ŚLĄSKA w dniach 23 i 24 luty 2013 w Kudowie- Zdroju.


ZP/PN/SZP/7/2013

Usługa publikacji ogłoszeń w prasie o zasięgu regionalnym, obejmującej teren województwa dolnośląskiego oraz publikacji ogłoszeń w prasie o zasięgu ogólnopolskim w ramach projektu „Enterprise Europe Network” na rok 2013”.

Cześć I - Świadczenie usługi publikacji ogłoszeń w prasie o zasięgu regionalnym, obejmującej teren województwa dolnośląskiego w ramach projektu „Enterprise Europe Network” na rok 2013;
Część II - Świadczenie usługi publikacji ogłoszeń w prasie o zasięgu ogólnopolskim w ramach projektu „Enterprise Europe Network” na rok 2013. Nr zamówienia publicznego: ZP/PN/SZP/7/2013.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.), o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

Termin składania ofert w postępowaniu: do 05.02.2013r. do godz. 12:00.

Uwaga: zmiana terminu składania ofert w postępowaniu: do 07.02.2013r. do godz. 12:00.

Postępowanie zakończone.


ZP/PN/SZP/4/2013

Usługa polegająca opracowaniu jednolitej koncepcji wizualizacji materiałów promocyjnych oraz druku materiałów promocyjnych na potrzeby projektu: „Laboratorium biznesu” realizowanego przez Zamawiającego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 „Transfer wiedzy”, Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw” - Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Nr zamówienia publicznego: ZP/PN/SZP/4/2013.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Termin składania ofert w postępowaniu: do 29.01.2013r. do godz. 12:00.

Postępowanie zakończone.


ZP/PN/SZP/3/2013

Przetarg nieograniczony na „Emisję ogłoszeń dot. projektu HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE – pilotażowy program doskonalenia nauczycieli i kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach”.
Zamówienie obejmuje świadczenie usługi publikacji ogłoszeń w prasie obejmującej zasięgiem województwa: lubuskie i/lub opolskie i/lub kujawsko – pomorskie. Nr zamówienia publicznego: ZP/PN/SZP/3/2013.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.), o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

Termin składania ofert w postępowaniu: do 30.01.2013r. do godz. 12:00.

Postępowanie zakończone.


ZP/PN/SZP/5/2013

Przetarg nieograniczony na „Emisję ogłoszeń/komunikatów nt. rekrutacji dot. projektu SPINqbator ZDolnego Śląska”. Zamówienie obejmuje świadczenie usługi publikacji ogłoszeń w prasie obejmującej zasięgiem województwo: dolnośląskie. Nr zamówienia publicznego: ZP/PN/SZP/5/2013.


Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.), o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

Termin składania ofert w postępowaniu: do 28.01.2013r do godz. 12:00.

Postępowanie zakończone.


ZP/PN/SZP/1/2013

Przetarg nieograniczony w celu zawarcia umowy ramowej na usługę organizacji pobytu uczestników szkoleń (usługa gastronomiczna, hotelarska wraz z wynajmem sali szkoleniowej) w ramach projektu „AKADEMIA KOMPETENCJI – INWESTYCJA W INNOWACYJNE KADRY DLA DOLNEGO ŚLĄSKA”. Nr zamówienia publicznego: ZP/PN/SZP/1/2013.

Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. w związku z art. 99 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).


Termin składania ofert w postępowaniu: do 28.01.2013r do godz: 12:00.

Postępowanie zakończone.


ZP/PN/SZP/2/2013

Przetarg nieograniczony na „Emisję ogłoszeń dot. projektu HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE – pilotażowy program doskonalenia nauczycieli i kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach”.

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia na usługę publikacji ogłoszeń w prasie obejmującej województwa: dolnośląskie i/lub lubuskie i/lub śląskie i/lub opolskie i/lub pomorskie i/lub kujawsko – pomorskie i/lub wielkopolskie i/lub mazowieckie.

Termin składania ofert w postępowaniu: do 15.01.2013r. do godz. 12:00.

Postępowanie zakończone.


ZP/ZC/SZP/70/2012

Niniejszym na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie – Zdroju zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu pn: „Sukcesywna dostawa artykułów biurowych, papierniczych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A ”, nr postępowania: ZP/ZC/SZP/70/2012.

Postępowanie zakończone.


ZP/ZC/SZP/72/2012

Niniejszym na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 z późn. zm.), Zamawiający: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie – Zdroju zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu pn: „Wykonywanie usług kompleksowego sprzątania obiektu Centrum Badań i Rozwoju Dolnośląskiego Parku Technologicznego”, nr postępowania ZP/ZC/SZP/72/2012.

Postępowanie zakończone.


ZP/PN/SZP/64/2012

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Usługa polegająca na:
- przygotowaniu i dostarczeniu materiałów konferencyjnych: opracowanie i przygotowanie projektu, sporządzenie składu, przygotowanie do druku i druk folderu,
- dostarczeniu gadżetów konferencyjnych: klipu na notatki, torby na laptopa, wizytownika.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i zgodnie postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin składania ofert w postępowaniu: do 21.08.2012r. do godz. 12:00.

Postępowanie zakończone.

 


ZP/PN/SZP/63/2012

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn: Sukcesywna dostawa paliwa w obrocie bezgotówkowym na rzecz Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i zgodnie postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin składania ofert w postępowaniu: do 06.08.2012r. do godz. 12:00.

Postępowanie unieważnione.


ZP/PN/SZP/45/2012

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn: Sukcesywna dostawa paliwa w obrocie bezgotówkowym na rzecz Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i zgodnie postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin składania ofert w postępowaniu: do 20.07.2012r. do godz. 12:00.

Postępowanie unieważnione.


 

Usługi kurierskie - zapytanie ofertowe

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej niższej niż 14.000,00 e, w przedmiocie świadczenia usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym.

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwoty

14000 e.


 

 

 

 

 

 

Przetarg nieograniczony: Sprzedaż energii elektrycznej dla Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie Zdroju

-część I: punkt poboru: budynek Centrum Badań i Rozwoju przy ul. Szczawieńskiej 2, 58-310 Szczawno- Zdrój,
- część II: punkt poboru: budynek Centrum Promocji Gospodarczej przy ul. Wysockiego 10, 58-300 Wałbrzych,


Nr zamówienia publicznego: ZP/PN/SZP/2/2017.

WprowadziłAgata Rynkiewicz27.10.2011
ZaktualizowałAgnieszka Wender10.06.2022
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.27.10.2011