Aktualne
Drukuj

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn: "Dostawa środków czystości dla Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.".

Nr postępowania: ZP/ZA/4/2020

Termin składania ofert: 25.03.2020r. godz: 16:00.


 
Nr postępowania: ZP/ZA/3/2020
Termin składania ofert: 14.02.2020r. godz. 16:00.
 

 
Nr postępowania: ZP/ZA/2/2020
Termin składania ofert: 11.02.2020r. godz. 16:00.

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego pn: „Świadczenie usług serwisu systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku Centrum Badań i Rozwoju Dolnośląskiego Park Technologicznego przy ul. Szczawieńskiej 2 w Szczawnie-Zdroju".
 
Nr postępowania: ZP/ZA/1/2020
Termin składania ofert: 16.01.2020r. godz: 16:00.

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn:
Sprzedaż energii elektrycznej dla Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie Zdroju
-część I- punkt poboru: budynek Centrum Badań i Rozwoju przy ul. Szczawieńskiej 2,
58-310 Szczawno- Zdrój,
- część II- punkt poboru: budynek Centrum Promocji Gospodarczej przy
ul. Wysockiego 10, 58-300 Wałbrzych.
 
Nr zamówienia publicznego: ZP/PN/3/2019
Termin składania ofert: 23.12.2019r. godz. 12:00.
 

 

 
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn: Sprzedaż energii elektrycznej dla Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie Zdroju.
 
Nr zamówienia publicznegi: ZP/PN/2/2019
Termin składania ofert: 12.12.2019r. godz. 12:00.
 
Postępowanie unieważnione

 

 
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia na świadczenie usług kompleksowego sprzątania obiektów
  • Regionalnego Centrum Promocji Gospodarczej przy ul. Wysockiego 10, 58-300 Wałbrzych oraz
  • Centrum Badań i Rozwoju Dolnośląskiego Parku Technologicznego w Szczawnie - Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, 58-310 Szczawno- Zdrój.

Nr zamówienia publicznego: ZP/PN/SZP/1/2019

 
Postępowanie zakończone

 

 
Nr zamówienia publicznego: ZP/PN/SZP/3/2018
 
Postępowanie zakończone
 

 

Zaproszenie do złożenia oferty

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest wydanie opinii prawnej w sprawach dotyczących zabezpieczenia (weksla), które jest zastosowane w projekcie „Dolnośląski Bon na Innowacje” oraz prawidłowego wyboru grantobiorcy w ramach projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje”.

Postępowanie unieważnione.


 

 
- część I: budynek Centrum Promocji Gospodarczej przy ul. Wysockiego 10, 58-300 Wałbrzych,
-część II: : budynek Centrum Badań i Rozwoju przy ul. Szczawieńskiej 2, 58-310 Szczawno- Zdrój
 
 
Nr zamówienia publicznego: ZP/PN/SZP/2/2018.
 
Postępowanie unieważnione w części I.
 
Postępowanie zakończone w części II.
 

 

 
- część I: budynek Centrum Promocji Gospodarczej przy ul. Wysockiego 10, 58-300 Wałbrzych,
-część II: : budynek Centrum Badań i Rozwoju przy ul. Szczawieńskiej 2, 58-310 Szczawno- Zdrój
 
Nr zamówienia publicznego: ZP/PN/SZP/1/2018.
 
Postępowanie unieważnione


Przetarg nieograniczony: Sprzedaż energii elektrycznej dla Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie Zdroju

-część I: punkt poboru: budynek Centrum Badań i Rozwoju przy ul. Szczawieńskiej 2, 58-310 Szczawno- Zdrój,
- część II: punkt poboru: budynek Centrum Promocji Gospodarczej przy ul. Wysockiego 10, 58-300 Wałbrzych,


Nr zamówienia publicznego: ZP/PN/SZP/2/2017.

 


Przetarg nieograniczony: Sprzedaż energii elektrycznej dla Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie Zdroju

-część I: punkt poboru: budynek Centrum Badań i Rozwoju przy ul. Szczawieńskiej 2, 58-310 Szczawno- Zdrój,
- część II: punkt poboru: budynek Centrum Promocji Gospodarczej przy ul. Wysockiego 10, 58-300 Wałbrzych,


Nr zamówienia publicznego: ZP/PN/SZP/1/2017.


Zaproszenie do złożenia oferty

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest wydanie opinii prawnej do treści dokumentów oraz definicji stosowanych w realizacji projektu wraz ze stworzeniem wkładu merytorycznego do ulotki informacyjnej dla uczestników projektu.


 

Zaproszenie do złożenia oferty

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia na przygotowaniu i dostarczeniu materiałów promocyjnych.


ZP/PN/SZP/1/2016

Przetarg nieograniczony:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa polegająca na kompleksowej realizacji szkoleń i coachingu z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywny Biznes”.


Zaproszenie do złożenia oferty

Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego z uwagi na wartość zamówienia, która nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
W niniejszym postępowaniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).


Oferty należy składać w terminie do dnia 31.12.2015r. do godz. 12:00 osobiście w siedzibie Zamawiającego (sekretariat II piętro, pokój A205/206) lub przesyłać listownie na adres Zamawiającego: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno- Zdrój lub na adres poczty elektronicznej: eic@darr.pl
usługi zaprojektowania i uruchomienia strony internetowej na potrzeby projektu SHARING SKILLS


 

ZP/SZP/1/2015

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 5a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia na świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi ochrony osób i mienia.
Zamówienie obejmuje następujące zadania:
Zadanie nr 1: Ochrona osób i mienia na terenie Regionalnego Centrum Promocji Gospodarczej przy ul. Wysockiego 10, 58-300 Wałbrzych;
Zadanie nr 2: Ochrona osób i mienia na terenie Centrum Badań i Rozwoju Dolnośląskiego Parku Technologicznego w Szczawnie -Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, 58-310 Szczawno- Zdrój.


ZP/ZC/SZP/17/2014

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie – Zdroju zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu pn: „Sukcesywna dostawa artykułów biurowych na rzecz Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.” Nr zamówienia publicznego: ZP/ZC/SZP/17/2014.


Zaproszenie do złożenia oferty:

- Perspektywa pozyskania wód termalnych na terenach uzdrowiskowych Aglomeracji Wałbrzyskiej.

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. zaprasza do składania ofert na przygotowanie i wykonanie opracowania doradczego pt. „Perspektywa pozyskania wód termalnych na terenach uzdrowiskowych Aglomeracji Wałbrzyskiej ” w ramach zadania publicznego pn. „Geotermalny Klaster Uzdrowiskowy Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

Termin składania ofert w postępowaniu: do 07.11.2014r.


Zaproszenie do złożenia oferty - raport doradczy: koncepcja utworzenia i rozwoju Geotermalnego Klastra Uzdrowiskowego Aglomeracji Wałbrzyskiej

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. zaprasza do składania ofert na przygotowanie i wykonanie raportu doradczego pt. „Koncepcja utworzenia i rozwoju Geotermalnego Klastra Uzdrowiskowego Aglomeracji Wałbrzyskiej” w ramach zadania publicznego pn. „Geotermalny Klaster Uzdrowiskowy Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

Termin składania ofert w postępowaniu: do 29.10.2014r.


Zaproszenie do złożenia oferty - persektywa pozyskania wód termalnych na terenach uzdrowiskowych Aglomeracji Wałbrzyskiej

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. zaprasza do składania ofert na przygotowanie i wykonanie opracowania doradczego pt. „Perspektywa pozyskania wód termalnych na terenach uzdrowiskowych Aglomeracji Wałbrzyskiej ” w ramach zadania publicznego pn. „Geotermalny Klaster Uzdrowiskowy Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

Termin składania ofert w postępowaniu: do 29.10.2014r.

Postępowanie unieważnione.


Zaproszenie do złożenia oferty - opracowanie doradcze

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. zaprasza do składania ofert na przygotowanie i wykonanie opracowania doradczego pt. „Koncepcja funkcjonalno-użytkowa inwestycji i przedsięwzięć gospodarczych przewidywanych w celu gospodarczego wykorzystania wód termalnych w rejonie Jedliny-Zdrój” w ramach zadania publicznego pn. „Geotermalny Klaster Uzdrowiskowy Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

Termin składania ofert w postępowaniu: do 24.10.2014r.


Zaproszenie do złożenia oferty - szkolenie

DOLNOŚLĄSKA AGNECJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn. „Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pn: Perspektywy rozwoju energetyki i turystyki geotermalnej w Polsce” w ramach zadania publicznego pn. „Geotermalny Klaster Uzdrowiskowy Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

Termin składania ofert w postępowaniu: do 17.10.2014r.


Zaproszenie do złożenia oferty - opracowanie podręcznika

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn: "Przygotowanie i opracowanie planu działań (action plan) oraz podręcznika (handbook) dotyczących tematyki współpracy nauki z biznesem na Dolnym Śląsku w ramach projektu PWP „Laboratorium biznesu”".

Termin składania ofert w postępowaniu: do 14.10.2014r.


Zapytanie ofertowe

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: Opracowanie okładki, szaty graficznej, skład, łamanie, przygotowanie do druku oraz druk publikacji pn. publikacji popularyzującej ideę praktyk zawodowych dla nauczycieli realizowanych w ramach projektu „HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE – pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach”.

Termin składania ofert w postępowaniu: do 06.10.2014r. do godz:12:00.


ZP/PN/SZP/16/2014

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia na usługę organizacji: „Symulacji biznesowych” w ramach projektu: „SPINqbator ZDolnego Śląska”.
Projekt SPINqbator ZDolnego Śląska jest finansowany w 15% ze środków budżetu państwa oraz w 85% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Termin składania ofert w postępowaniu: do 27.08.2014r do godz: 12:00.


ZP/PN/SZP/12/2014

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia na usługę organizacji: „Symulacji biznesowych” w ramach projektu: „SPINqbator ZDolnego Śląska”.
Projekt SPINqbator ZDolnego Śląska jest finansowany w 15% ze środków budżetu państwa oraz w 85% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Termin składania ofert w postępowaniu: do 14.08.2014r do godz: 12:00.

Postępowanie unieważnione.


 

ZP/WR/SZP/13/2014

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. niniejszym zawiadamia o postępowaniu przeprowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z pózn. zm.) pn: „Usługa kompleksowej realizacji indywidualnego coachingu biznesowego II w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i efektywnego wykorzystania dotacji w ramach projektu „Sprawny biznes z Dolnego Śląska” – zamówienie uzupełniające.””. Nr zamówienia publicznego: ZP/WR/SZP/13/2014.

 

Postępowanie zakończone.


ZP/PN/SZP/10/2014

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia na usługę publikacji ogłoszeń w prasie o zasięgu regionalnym, obejmującej teren województwa dolnośląskiego oraz publikacji ogłoszeń w prasie o zasięgu ogólnopolskim w ramach projektu „Enterprise Europe Network” na rok 2014. Zamawiający dopuszcza do składania ofert częściowych w podziale na następujące zadania:
- Cześć I - Świadczenie usługi publikacji ogłoszeń w prasie o zasięgu regionalnym, obejmującej teren województwa dolnośląskiego w ramach projektu „Enterprise Europe Network” na rok 2014;
- Część II - Świadczenie usługi publikacji ogłoszeń w prasie o zasięgu ogólnopolskim w ramach projektu „Enterprise Europe Network” na rok 2014.
Projekt pn. „Enterprise Europe Network” jest realizowany w ramach „Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013”, współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej na podstawie umowy ramowej nr Poland 150282 B2Europe West Poland, zawartej w dniu 29 listopada 2007 roku oraz umowy szczegółowej nr EEN-150282 B2Europe West Poland-3, zawartej w dniu 7 grudnia 2012 roku.

Termin składania ofert w postępowaniu: do 14.03.2014r. do godz: 12:00.

Postępowanie zakończone.


ZP/PN/SZP/6/2014

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Usługa organizacji spotkania/ konferencji połączonej z indywidualnym doradztwem dla uczestników „Young Enterprise Day” .


Zamówienie będzie realizowane w ramach Projektu pn. „SPINqbator ZDolnego Śląska” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z pózn. zm.), o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

Termin składania ofert w postępowaniu: do 29.01.2014r. do godz: 12:00.

Postępowanie zakończone.


ZP/PN/SZP/64/2013

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa polegająca na promocji oraz kompleksowej organizacji konferencji podsumowującej Projekt: „Akcelerator Innowacji. Dolnośląski Park Technologiczny T- Park”.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i zgodnie postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin składania ofert w postępowaniu: do 30.12.2013r. do godz: 12:00.

Postępowanie zakończone.


ZP/PN/SZP/58/2013

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa polegająca na kompleksowej realizacji szkoleń i coachingu z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz efektywnego wykorzystania dotacji w ramach projektu „Sprawny Biznes z Dolnego Śląska”.
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i zgodnie postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin składania ofert w postępowaniu: do 24.12.2013r. do godz: 11:00.

Postępowanie zakończone.


ZP/ZC/SZP/56/2013

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. niniejszym informuje o wszczętym postępowaniu pn: „Sukcesywna dostawa artykułów biurowych na rzecz Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.”

Nr zamówienia publicznego: ZP/ZC/SZP/56/2013.

Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania o cenę zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej „Ustawą” z zachowaniem zasad w Ustawie określonych.

Postępowanie zakończone.


ZP/PN/SZP/57/2013

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa polegająca na promocji oraz kompleksowej organizacji konferencji podsumowującej Projekt: „Akcelerator Innowacji. Dolnośląski Park Technologiczny T- Park”.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Termin składania ofert w postępowaniu: do 16.12.2013r. do godz: 12:00.

Postępowanie unieważnione.


ZP/PN/SZP/55/2013

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia polegającego na sprzedaży na rzecz Zamawiającego energii elektrycznej.


Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z pózn. zm.), o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

Termin składania ofert w postępowaniu: do 03.12.2013r. do godz. 12:00.

Postępowanie zakończone.


ZP/PN/SZP/54/2013

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Usługa organizacji spotkania/ konferencji „Young Enterprise Day” .

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z pózn. zm.), o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy i zgodnie postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin składania ofert w postępowaniu: do 12.11.2013r. do godz.12:00.

Postępowanie zakończone.


ZP/PN/SZP/53/2013

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia polegającego na sprzedaży na rzecz Zamawiającego energii elektrycznej.
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z pózn. zm.), o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

Termin składania ofert w postępowaniu: do 08.11.2013r. do godz. 12:00.

Postępowanie unieważnione.


ZP/UR/16/2013

Niniejszym na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie – Zdroju zawiadamia o wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie zawartej umowy ramowej w przedmiocie „Usługi organizacji pobytu uczestników szkoleń (usługa gastronomiczna, hotelarska wraz z wynajmem sali szkoleniowej)" w ramach projektu AKADEMIA KOMPETENCJI – INWESTYCJA W INNOWACYJNE KADRY DLA DOLNEGO ŚLĄSKA w dniach 23.11.2013r. - 24.11.2013r. w Karpaczu.


ZP/PN/SZP/52/2013

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. niniejszym zawiadamia o postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z pózn. zm.) pn: "Usługa przeprowadzenia szkoleń pn: Muzykoterapia jako forma rehabilitacji w chorobach neurologicznych w ramach Projektu pn. Wykwalifikowane kadry medyczne Dolnego Śląska” . Nr zamówienia publicznego: ZP/WR/SZP/52/2013.

Postępowanie zakończone.


ZP/PN/SZP/51/2013

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa polegająca na:
- przygotowaniu i dostarczeniu materiałów promocyjnych: opracowanie i przygotowanie projektu, sporządzenie składu, przygotowanie do druku i druk plakatów,
- dostarczeniu gadżetów promocyjnych: teczki konferencyjnej, rozgałęźnika USB 2.0 z czterema wejściami oraz praktycznym uchwytem na wizytówki, długopisów z niebieskim wkładem, lampką LED i gumką ułatwiającą obsługę smartfonów.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907) o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i zgodnie postanowieniami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin składania ofert w postępowaniu: do 30.09.2013r. do godz. 12:00.

Postępowanie zakończone.


 

ZP/UR/14/2013

Niniejszym na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907) Zamawiający: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie – Zdroju zawiadamia o wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie zawartej umowy ramowej w przedmiocie „Usługi organizacji pobytu uczestników szkoleń (usługa gastronomiczna, hotelarska wraz z wynajmem sali szkoleniowej)" w ramach projektu AKADEMIA KOMPETENCJI – INWESTYCJA W INNOWACYJNE KADRY DLA DOLNEGO ŚLĄSKA w dniach 05.10.2013r. - 06.10.2013r. w Karpaczu. Nr postępowania: ZP/UR/14/2013.


ZP/UR/13/2013

Niniejszym na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907.), Zamawiający: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie – Zdroju zawiadamia o wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie zawartej umowy ramowej w przedmiocie „Usługa wynajmu sali szkoleniowej na podstawie zawartej umowy ramowej dot. organizacji pobytu uczestników szkoleń (usługa gastronomiczna, hotelarska wraz z wynajmem sali szkoleniowej) w ramach projektu „AKADEMIA KOMPETENCJI – INWESTYCJA W INNOWACYJNE KADRY DLA DOLNEGO ŚLĄSKA” w dniach 21 i 22 września 2013r. we Wrocławiu. Nr postępowania: ZP/UR/13/2013.

 


ZP/PN/SZP/50/2013

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Usługa przeprowadzenia szkoleń w ramach Projektu pn. „Wykwalifikowane kadry medyczne Dolnego Śląska”.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907.) o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej „Ustawą” z zachowaniem zasad w Ustawie określonych.

Zamówienie będzie realizowane w ramach Projektu pn. „Wykwalifikowane kadry medyczne Dolnego Śląska” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Termin składanie ofert w postępowaniu: do 18.09.2013r. do godz: 12:00.

Postępowanie zakończone.


ZP/PN/SZP/48/2013

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia na: "Usługę w zakresie indywidualnego coachingu oraz doradztwa ekonomiczno-finasowego i prawnego w ramach projektu „SPINqbator ZDolnego Śląska”.


Projekt „SPINqbator ZDolnego Śląska” jest finansowany w 15% ze środków budżetu państwa oraz w 85% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Termin składania ofert w postępowaniu: do 11.09.2013r. do godz: 12:00.

Postępowanie zakończone.


ZP/UR/12/2013

Niniejszym na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie – Zdroju zawiadamia o wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie zawartej umowy ramowej w przedmiocie „Usługi organizacji pobytu uczestników szkoleń (usługa gastronomiczna, hotelarska wraz z wynajmem sali szkoleniowej)" w ramach projektu AKADEMIA KOMPETENCJI – INWESTYCJA W INNOWACYJNE KADRY DLA DOLNEGO ŚLĄSKA w dniach 31.08.2013r. - 01.09.2013 r. w Karpaczu.

 


ZP/PN/SZP/45/2013

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Usługa przeprowadzenia szkoleń w ramach Projektu pn. „Wykwalifikowane kadry medyczne Dolnego Śląska”.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907.) o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej „Ustawą” z zachowaniem zasad w Ustawie określonych.

Zamówienie będzie realizowane w ramach Projektu pn. „Wykwalifikowane kadry medyczne Dolnego Śląska” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Termin składania ofert w postępowaniu: do 21.08.2013r. do godz. 12:00.

Postępowanie unieważnione.


ZP/NO/SZP/39/2013

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia pt: „Usługa w zakresie opracowania programu szkolenia - Obozu Innowacji oraz przeprowadzenia cyklu szkoleń – Obozów Innowacji w ramach Projektu: SPINqbator Zdolnego Śląska”. Nr zamówienia publicznego: ZP/NO/SZP/39/2013.


Postępowanie jest prowadzone w trybie negocjacji z ogłoszeniem zgodnie z art. 54 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej „Ustawą” z zachowaniem zasad w Ustawie określonych.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: do 31.07.2013r. do godz. 16:00.

Postępowanie zakończone.


ZP/PN/SZP/41/2013

 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Usługa przeprowadzenia szkoleń w ramach Projektu pn. „Wykwalifikowane kadry medyczne Dolnego Śląska”.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej „Ustawą” z zachowaniem zasad w Ustawie określonych.

Zamówienie będzie realizowane w ramach Projektu pn. „Wykwalifikowane kadry medyczne Dolnego Śląska” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert w postępowaniu: do 31.07.2013r. do godz. 12:00.

Postępowanie zakończone.


ZP/UR/11/2013

Niniejszym na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie – Zdroju zawiadamia o wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie zawartej umowy ramowej w przedmiocie „Usługi organizacji pobytu uczestników szkoleń (usługa gastronomiczna, hotelarska wraz z wynajmem sali szkoleniowej) w ramach projektu AKADEMIA KOMPETENCJI – INWESTYCJA W INNOWACYJNE KADRY DLA DOLNEGO ŚLĄSKA w dniach 27-28 lipiec 2013 w Karpaczu.


ZP/WR/SZP/38/2013

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. niniejszym zawiadamia o postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) pn:„Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursów zawodowych w ramach Projektu pn. Kompetencje moją szansą. Osoby niepełnosprawne aktywne na rynku pracy”. Nr zamówienia publicznego: ZP/WR/SZP/35/2013.

Postępowanie zakończone.


ZP/PN/SZP/37/2013

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Usługa przeprowadzenia szkoleń w ramach Projektu pn. „Wykwalifikowane kadry medyczne Dolnego Śląska”.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej „Ustawą” z zachowaniem zasad w Ustawie określonych.

Zamówienie będzie realizowane w ramach Projektu pn. „Wykwalifikowane kadry medyczne Dolnego Śląska” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Termin składania ofert w postępowaniu: do 11.07.2013r. do godz: 12:00.

Postępowanie unieważnione.


ZP/WR/SZP/35/2013

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. niniejszym zawiadamia o postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) pn:„Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursów zawodowych w ramach Projektu pn. Kompetencje moją szansą. Osoby niepełnosprawne aktywne na rynku pracy”. Cześć I - Przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. „Specjalista ds. kadr i płac, z wykorzystaniem technologii informatycznych” . Nr zamówienia publicznego: ZP/WR/SZP/35/2013.

Postępowanie zakończone.


ZP/WR/SZP/36/2013

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. niniejszym zawiadamia o postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) pn: "Usługa wynajmu sal konferencyjnych wraz z obsługą techniczną i usługą cateringu w celu realizacji szkoleń w ramach projektu: SPINqbator Zdolnego Śląska, Nr zamówienia publicznego: ZP/WR/SZP/36/2013".

 


ZP/PN/SZP/31/2013

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Usługa przeprowadzenia szkoleń w ramach Projektu pn. „Wykwalifikowane kadry medyczne Dolnego Śląska”.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej „Ustawą” z zachowaniem zasad w Ustawie określonych.

Zamówienie będzie realizowane w ramach Projektu pn. „Wykwalifikowane kadry medyczne Dolnego Śląska” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Termin składania ofert w postępowaniu: do 11.06.2013r. do godz: 12:00.

Postępowanie zakończone.


ZP/UR/9/2013

Niniejszym na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie – Zdroju zawiadamia o wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie zawartej umowy ramowej w przedmiocie „Usługi organizacji pobytu uczestników szkoleń (usługa gastronomiczna, hotelarska wraz z wynajmem sali szkoleniowej) w ramach projektu AKADEMIA KOMPETENCJI – INWESTYCJA W INNOWACYJNE KADRY DLA DOLNEGO ŚLĄSKA w dniach 29-30 czerwiec 2013 we Wrocławiu.


ZP/PN/SZP/30/2013

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego celem jest zawarcie umowy ramowej w przedmiocie świadczenia usług wynajmu sal konferencyjnych wraz z obsługą techniczną i usługą cateringu w celu realizacji szkoleń w ramach projektu: „SPINqbator Zdolnego Śląska”.

Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. w związku z art. 99 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą PZP”. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200 000,00 euro.

 

Termin składania ofert w postępowaniu: do 04.06.2013r. do godz: 12:00.

Postępowanie unieważnione.


ZP/PN/SZP/29/2013

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursów zawodowych w ramach Projektu pn. „Kompetencje moją szansą. Osoby niepełnosprawne aktywne na rynku pracy”.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej „Ustawą” z zachowaniem zasad w Ustawie określonych.

 

Termin składania ofert w postępowaniu: do 29.05.2013r. do godz: 12:00.

Postępowanie unieważnione.


ZP/PN/SZP/28/2013

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa w zakresie opracowania programu szkolenia - Obozu Innowacji oraz przeprowadzenia cyklu szkoleń – Obozów Innowacji w ramach Projektu: SPINqbator Zdolnego Śląska”.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.), o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy i zgodnie postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin składania ofert w postępowaniu: do 29.05.2013r. do godz. 12:00.

Postępowanie unieważnione.


ZP/PN/SZP/19/2013

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursów zawodowych w ramach Projektu pn. „Kompetencje moją szansą. Osoby niepełnosprawne aktywne na rynku pracy”.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej „Ustawą” z zachowaniem zasad w Ustawie określonych.

Termin składania ofert w postępowaniu: do 23.05.2013r. do godz: 12:00.

Postępowanie unieważnione.


ZP/PN/SZP/24/2013

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego celem jest zawarcie umowy ramowej w przedmiocie świadczenia usług wynajmu sal konferencyjnych wraz z obsługą techniczną i usługą cateringu w celu realizacji szkoleń w ramach projektu: „SPINqbator Zdolnego Śląska”.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. w związku z art. 99 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą PZP”.
Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200 000,00 euro.

Termin składania ofert w postępowaniu: do 21.05.2013r. do godz: 14:30.

Postępowanie unieważnione.


ZP/PN/SZP/22/2013

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa w zakresie opracowania programu szkolenia - Obozu Innowacji oraz przeprowadzenia cyklu szkoleń – Obozów Innowacji w ramach Projektu: SPINqbator Zdolnego Śląska”.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.), o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy i zgodnie postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin składania ofert w postępowaniu: do 21.05.2013r do godz: 14:00.

Postępowanie unieważnione.


ZP/PN/SZP/25/2013

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia na usługę publikacji ogłoszeń w prasie obejmującej województwo dolnośląskie.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.), o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

Termin składania ofert w postępowaniu: do 21.05.2013r. do godz: 12:00.

Postępowanie zakończone.


ZP/UR/7/2013

Niniejszym na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie – Zdroju zawiadamia o wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie zawartej umowy ramowej w przedmiocie „Usługi organizacji pobytu uczestników szkoleń (usługa gastronomiczna, hotelarska wraz z wynajmem sali szkoleniowej) w ramach projektu AKADEMIA KOMPETENCJI – INWESTYCJA W INNOWACYJNE KADRY DLA DOLNEGO ŚLĄSKA w dniach11-12 maj 2013 we Wrocławiu.


ZP/PN/SZP/20/2013

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są usługi hotelarskie i cateringowe oraz usługi wynajmu sal konferencyjnych na potrzeby organizacji „Obozów innowacji” w ramach projektu: „SPINqbator Zdolnego Śląska”.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.), o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy i zgodnie postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin składania ofert w postępowaniu: do 07.05.2013r. do godz: 12:00.

Postępowanie zakończone.


ZP/PN/SZP/16/2013

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego celem jest zawarcie umowy ramowej w przedmiocie świadczenia usług wynajmu sal konferencyjnych wraz z obsługą techniczną i usługą cateringu w celu realizacji szkoleń w ramach projektu: „SPINqbator Zdolnego Śląska”.
Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. w związku z art. 99 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200 000,00 euro.

Termin składania ofert w postępowaniu: do 25.04.2013r. do godz. 12:00.

Postępowanie zakończone.


ZP/PN/SZP/15/2013

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są usługi hotelarskie i cateringowe oraz usługi wynajmu sal konferencyjnych na potrzeby organizacji „Obozów innowacji” w ramach projektu: „SPINqbator Zdolnego Śląska”.Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.), o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy i zgodnie postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin składania ofert w postępowaniu: do 23.04.2013r. do godz. 12:00.

Postępowanie unieważnione.


ZP/PN/SZP/12/2013

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Usługa wynajmu sal konferencyjnych wraz z obsługą techniczną i usługą cateringu w celu realizacji szkoleń w ramach projektu: „SPINqbator Zdolnego Śląska”. Zamówienie będzie realizowane w ramach Projektu pn. „SPINqbator ZDolnego Śląska” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.), o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy i zgodnie postanowieniami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin składania ofert w postępowaniu: do dnia 12.04.2013 r do godz.: 12:00.

Postępowanie unieważnione.


ZP/UR/4/2013

Niniejszym na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie – Zdroju zawiadamia o wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie zawartej umowy ramowej w przedmiocie „Usługa wynajmu sali szkoleniowej na podstawie zawartej umowy ramowej dot. organizacji pobytu uczestników szkoleń (usługa gastronomiczna, hotelarska wraz z wynajmem sali szkoleniowej) w ramach projektu „AKADEMIA KOMPETENCJI – INWESTYCJA W INNOWACYJNE KADRY DLA DOLNEGO ŚLĄSKA” w dniach 13, 14 i 27 kwietnia 2013 we Wrocławiu. Nr postępowania: ZP/UR/4/2013.


ZP/PN/SZP/10/2013

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia w przedmiocie opracowania koncepcji kreacyjnej i scenariusza oraz produkcja 9 filmów reklamowych dla firm uczestniczących w projekcie pn. „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia z sektora MSP.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.), o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

 

Termin składania ofert w postępowaniu: do dnia 20.03.2013r. do godz: 12:00.

Postępowanie zakończone.


 

ZP/PN/SZP/11/2013

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia w przedmiocie świadczenia na rzecz Zamawiającego usługi szkolenia w ramach Projektu SPINqbator ZDolnego Śląska.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.), o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy i zgodnie postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin składania ofert w postępowaniu: do dnia 15.03.2013r. do godz: 12:00.

Postępowanie zakończone.


ZP/UR/3/2013

Niniejszym na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie – Zdroju zawiadamia o wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie zawartej umowy ramowej w przedmiocie „Usługi organizacji pobytu uczestników szkoleń (usługa gastronomiczna, hotelarska wraz z wynajmem sali szkoleniowej) w ramach projektu AKADEMIA KOMPETENCJI – INWESTYCJA W INNOWACYJNE KADRY DLA DOLNEGO ŚLĄSKA w dniach 9-10 marzec 2013 w Karpaczu.


ZP/UR/2/2013

Niniejszym na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie – Zdroju zawiadamia o wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie zawartej umowy ramowej w przedmiocie „Usługi organizacji pobytu uczestników szkoleń (usługa gastronomiczna, hotelarska wraz z wynajmem sali szkoleniowej) w ramach projektu AKADEMIA KOMPETENCJI – INWESTYCJA W INNOWACYJNE KADRY DLA DOLNEGO ŚLĄSKA w dniach 9-10 marzec 2013 we Wrocławiu.


ZP/PN/SZP/9/2013

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia w przedmiocie świadczenia na rzecz Zamawiającego usługi administrowania infrastrukturą teleinformatyczną budynku Dolnośląskiego Parku Technologicznego T- Park w Szczawnie Zdroju.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.), o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy i zgodnie postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin składania ofert w postępowaniu: do dnia 07.03.2013r. do godz. 12:00

Uwaga: modyfikacja SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert w postępowaniu: do dnia 11.03.2013r. do godz. 12:00.

Postępowanie zakończone.


ZP/UR/1/2013

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie – Zdroju zawiadamia o wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie zawartej umowy ramowej w przedmiocie „Usługi organizacji pobytu uczestników szkoleń (usługa gastronomiczna, hotelarska wraz z wynajmem sali szkoleniowej) w ramach projektu AKADEMIA KOMPETENCJI – INWESTYCJA W INNOWACYJNE KADRY DLA DOLNEGO ŚLĄSKA w dniach 23 i 24 luty 2013 w Kudowie- Zdroju.


ZP/PN/SZP/7/2013

Usługa publikacji ogłoszeń w prasie o zasięgu regionalnym, obejmującej teren województwa dolnośląskiego oraz publikacji ogłoszeń w prasie o zasięgu ogólnopolskim w ramach projektu „Enterprise Europe Network” na rok 2013”.

Cześć I - Świadczenie usługi publikacji ogłoszeń w prasie o zasięgu regionalnym, obejmującej teren województwa dolnośląskiego w ramach projektu „Enterprise Europe Network” na rok 2013;
Część II - Świadczenie usługi publikacji ogłoszeń w prasie o zasięgu ogólnopolskim w ramach projektu „Enterprise Europe Network” na rok 2013. Nr zamówienia publicznego: ZP/PN/SZP/7/2013.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.), o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

Termin składania ofert w postępowaniu: do 05.02.2013r. do godz. 12:00.

Uwaga: zmiana terminu składania ofert w postępowaniu: do 07.02.2013r. do godz. 12:00.

Postępowanie zakończone.


ZP/PN/SZP/4/2013

Usługa polegająca opracowaniu jednolitej koncepcji wizualizacji materiałów promocyjnych oraz druku materiałów promocyjnych na potrzeby projektu: „Laboratorium biznesu” realizowanego przez Zamawiającego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 „Transfer wiedzy”, Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw” - Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Nr zamówienia publicznego: ZP/PN/SZP/4/2013.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Termin składania ofert w postępowaniu: do 29.01.2013r. do godz. 12:00.

Postępowanie zakończone.


ZP/PN/SZP/3/2013

Przetarg nieograniczony na „Emisję ogłoszeń dot. projektu HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE – pilotażowy program doskonalenia nauczycieli i kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach”.
Zamówienie obejmuje świadczenie usługi publikacji ogłoszeń w prasie obejmującej zasięgiem województwa: lubuskie i/lub opolskie i/lub kujawsko – pomorskie. Nr zamówienia publicznego: ZP/PN/SZP/3/2013.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.), o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

Termin składania ofert w postępowaniu: do 30.01.2013r. do godz. 12:00.

Postępowanie zakończone.


ZP/PN/SZP/5/2013

Przetarg nieograniczony na „Emisję ogłoszeń/komunikatów nt. rekrutacji dot. projektu SPINqbator ZDolnego Śląska”. Zamówienie obejmuje świadczenie usługi publikacji ogłoszeń w prasie obejmującej zasięgiem województwo: dolnośląskie. Nr zamówienia publicznego: ZP/PN/SZP/5/2013.


Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.), o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

Termin składania ofert w postępowaniu: do 28.01.2013r do godz. 12:00.

Postępowanie zakończone.


ZP/PN/SZP/1/2013

Przetarg nieograniczony w celu zawarcia umowy ramowej na usługę organizacji pobytu uczestników szkoleń (usługa gastronomiczna, hotelarska wraz z wynajmem sali szkoleniowej) w ramach projektu „AKADEMIA KOMPETENCJI – INWESTYCJA W INNOWACYJNE KADRY DLA DOLNEGO ŚLĄSKA”. Nr zamówienia publicznego: ZP/PN/SZP/1/2013.

Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. w związku z art. 99 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).


Termin składania ofert w postępowaniu: do 28.01.2013r do godz: 12:00.

Postępowanie zakończone.


ZP/PN/SZP/2/2013

Przetarg nieograniczony na „Emisję ogłoszeń dot. projektu HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE – pilotażowy program doskonalenia nauczycieli i kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach”.

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia na usługę publikacji ogłoszeń w prasie obejmującej województwa: dolnośląskie i/lub lubuskie i/lub śląskie i/lub opolskie i/lub pomorskie i/lub kujawsko – pomorskie i/lub wielkopolskie i/lub mazowieckie.

Termin składania ofert w postępowaniu: do 15.01.2013r. do godz. 12:00.

Postępowanie zakończone.


ZP/ZC/SZP/70/2012

Niniejszym na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie – Zdroju zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu pn: „Sukcesywna dostawa artykułów biurowych, papierniczych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A ”, nr postępowania: ZP/ZC/SZP/70/2012.

Postępowanie zakończone.


ZP/ZC/SZP/72/2012

Niniejszym na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 z późn. zm.), Zamawiający: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie – Zdroju zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu pn: „Wykonywanie usług kompleksowego sprzątania obiektu Centrum Badań i Rozwoju Dolnośląskiego Parku Technologicznego”, nr postępowania ZP/ZC/SZP/72/2012.

Postępowanie zakończone.


ZP/PN/SZP/64/2012

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Usługa polegająca na:
- przygotowaniu i dostarczeniu materiałów konferencyjnych: opracowanie i przygotowanie projektu, sporządzenie składu, przygotowanie do druku i druk folderu,
- dostarczeniu gadżetów konferencyjnych: klipu na notatki, torby na laptopa, wizytownika.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i zgodnie postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin składania ofert w postępowaniu: do 21.08.2012r. do godz. 12:00.

Postępowanie zakończone.

 


ZP/PN/SZP/63/2012

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn: Sukcesywna dostawa paliwa w obrocie bezgotówkowym na rzecz Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i zgodnie postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin składania ofert w postępowaniu: do 06.08.2012r. do godz. 12:00.

Postępowanie unieważnione.


ZP/PN/SZP/45/2012

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn: Sukcesywna dostawa paliwa w obrocie bezgotówkowym na rzecz Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i zgodnie postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin składania ofert w postępowaniu: do 20.07.2012r. do godz. 12:00.

Postępowanie unieważnione.


 

Usługi kurierskie - zapytanie ofertowe

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej niższej niż 14.000,00 e, w przedmiocie świadczenia usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym.

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwoty

14000 e.


 

 

 

 

 

 

Przetarg nieograniczony: Sprzedaż energii elektrycznej dla Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie Zdroju

-część I: punkt poboru: budynek Centrum Badań i Rozwoju przy ul. Szczawieńskiej 2, 58-310 Szczawno- Zdrój,
- część II: punkt poboru: budynek Centrum Promocji Gospodarczej przy ul. Wysockiego 10, 58-300 Wałbrzych,


Nr zamówienia publicznego: ZP/PN/SZP/2/2017.

WprowadziłAgata Rynkiewicz27.10.2011
ZaktualizowałMałgorzata Pętela17.03.2020
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.27.10.2011