Opracowanie_doradcze
Drukuj

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. zaprasza do składania ofert na przygotowanie i wykonanie opracowania doradczego pt. „Koncepcja funkcjonalno-użytkowa inwestycji i przedsięwzięć gospodarczych przewidywanych w celu gospodarczego wykorzystania wód termalnych w rejonie Jedliny-Zdrój” w ramach zadania publicznego pn. „Geotermalny Klaster Uzdrowiskowy Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

 

Zaproszenie do złożenia oferty.

Wzrór oferty.

Wzór umowy.

Informacja o wyniku postępowania.

WprowadziłMałgorzata Pętela17.10.2014
ZaktualizowałMałgorzata Pętela28.10.2014
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.17.10.2014