ZP/SZP/1/2015
Drukuj

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 5a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia na świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi ochrony osób i mienia.
Zamówienie obejmuje następujące zadania:
- Zadanie nr 1: Ochrona osób i mienia na terenie Regionalnego Centrum Promocji Gospodarczej przy ul. Wysockiego 10, 58-300 Wałbrzych;
- Zadanie nr 2: Ochrona osób i mienia na terenie Centrum Badań i Rozwoju Dolnośląskiego Parku Technologicznego w Szczawnie -Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, 58-310 Szczawno- Zdrój.

 

Ogłoszenie o zamówieniu;

Załącznik nr 1- formularz oferty;

Załącznik nr 2 - wykaz osób;

Załącznik nr 3 - wykaz usług;

Załącznik nr 4 - oświadczenie wykonawcy;

Załącznik nr 5 - informacja o grupie kapitałowej;

Załącznik nr 6 - wykaz części zamówienia które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom;

Załącznik 7A - wzór umowy;

Załącznik 7B- wzór umowy.  


21.04.2015r. Zapytania nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu
 


28.04.2015t. Informacja o wyniku postępowania.

WprowadziłMałgorzata Pętela15.04.2015
ZaktualizowałMałgorzata Pętela28.04.2015
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.15.04.2015