ZP/PN/SZP/1/2016
Drukuj

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa polegająca na kompleksowej realizacji szkoleń i coachingu z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywny Biznes”.

Termin otwarcia ofert: 05.01.2017r. godz. 11:30.

Uwaga: zmiana terminu otwarcia ofert: 09.01.2017r. godz. 11:30.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zał. nr 1 -Formularz ofertowy Wykonawcy;
Zał. nr 2 – Oświadczenie;
Zał. nr 3 – Oświadczenie;
Zał. nr 4 – Oświadczenie-podwykonawcy;
Zał. nr 5 – Oświadczenie (grupa kapitałowa) ;
Zał. Nr 6 - Wzór pisemnego zobowiązania „podmiotu trzeciego”;
Zał. Nr 7 – Wzór umowy;
Zał. Nr 8 – Zakres Zadań Wykonawcy;
Zał. Nr 9 – Zasady Obliczania Wynagrodzenia Wykonawcy.


03.01.2017r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Zapytania nr 1 do SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.


09.01.2017r. Protokół z sesji otwarcia ofert.


16.01.2017r. Informacja o wyniku postępowania.

WprowadziłMałgorzata Pętela29.12.2016
ZaktualizowałMałgorzata Pętela16.01.2017
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.29.12.2016