Przedmiot działalności Statut DARR S.A. Struktura organizacyjna Organy spółki Struktura własnościowa spółki Sprawozdania finansowe Dostęp do informacji niepublikowanych w BIP Zamówienia publiczne Ogłoszenia Ogłoszenie otwartego naboru na partnera projektu realizowanego w trybie pozakonkursowym Ogłoszenie o sprzedaży akcji Ogłoszenie o sprzedaży udziałów Drugi konkurs na wybór partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Konkurs na wybór na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu Konkurs na wybór na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu Oferta pracy - Konsultant ds. Innowacji i Technologii Zaproszenie firm do współpracy przy realizacji praktyk zawodowych w sektorze handlu i reklamy Konkurs na wybór na Partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu Konkurs na wybór na Partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu Informacja o zawarciu partnerstwa, stronach umowy partnerskiej oraz zakresie zadań partnerów projektu pt. „Sprawny biznes z Dolnego Śląska”, planowanego do realizacji w ramach Poddziałania 6.2. PO KL Konkurs na wybór członków Komisji Oceny Wniosków Aplikacyjnych w projekcie pn.: „Laboratorium biznesu" Oferta pracy - Główny/a Ksiegowy/a Nabór do KOW Zaproszenie do składania oferty na członków Komisji Oceny Wniosków Informacja o wynikach postępowania przeprowadzonego w celu wyboru członków Komisji Oceny Wniosków Oferta pracy - Pracownik techniczny (konserwator) Nabór na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” Wstrzymany nabór na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” Wznowienie naboru na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” Nabór uzupełniający na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” Zapytanie ofertowe w sprawie usługi zaprojektowania i uruchomienia strony internetowej na potrzeby projektu Dolnośląski Bon na Innowacje Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest wydanie opinii prawnej Trzeci nabór uzupełniający na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” Ogłoszenie otwartego naboru na partnera projektu. Zawiadomienie o wyborze oferty na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu. Oferta pracy-Referent w Zespole Finansów i Księgowości Ogłoszenie otwartego naboru na partnera projektu. Zawiadomienie o wyborze oferty na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu. Referent w Zespole Finansów i Księgowości Zawiadomienie o wyborze partnera do wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu Ogłoszenie otwartego naboru na partnera projektu OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU NA PARTNERA PROJEKTU Zawiadomienie o wyborze partnera do wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu-Prezesa Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Zakończenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu – Prezesa Zarządu DARR S.A. Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu-Prezesa Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Zakończenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu – Prezesa Zarządu DARR S.A. Ogłoszenie o planowanym naborze na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Bon na Innowacje 2022-2023” Ogłoszenie o uruchomieniu naboru na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Bon na Innowacje 2022-2023” Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu-Prezesa Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Oferta pracy - Pracownik techniczny (konserwator)
Drukuj

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. poszukuje osoby do zatrudnienia na stanowisku: Pracownik Techniczny (konserwator) w budynku Dolnośląskiego Parku Technologicznego (T-Park).

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za odpowiednie utrzymanie infrastruktury i wyposażenia budynku oraz wykonywanie bieżących czynności konserwacyjnych i serwisowych.

OBOWIĄZKI:

 • przeprowadzanie drobnych napraw mechanicznych, ślusarskich, instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych oraz ogólnobudowlanych,
 • dokonywanie zakupów materiałów technicznych oraz wyposażenia,
 • skuteczne i niezwłoczne reagowanie w przypadku awarii i usterek,
 • utrzymywanie w stałej sprawności budynków oraz zainstalowanych w nich urządzeń (drzwi, zamków, oświetlenia itp.)

WYMAGANIA:

 • wykształcenie średnie techniczne lub zasadnicze zawodowe,
 • uprawnienia elektryczne SEP do 1kV,
 • prawo jazdy kat. B,
 • podstawowa znajomość obsługi komputera,
 • dyspozycyjność, sumienność i dobra organizacja pracy,
 • posiadanie uprawnień bądź certyfikatów w zakresie instalacji gazowych, cieplnych, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, obsługi kotłowni gazowych, węzłów cieplnych itp. będzie dodatkowym atutem kandydata

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę,
 • pracę w systemie jednozmianowym
 • atrakcyjne wynagrodzenie, 
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet socjalny.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail: darr@darr.pl

Prosimy o dopisanie w CV: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie, administrowanie i archiwizowanie moich danych osobowych przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w celu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.)."

WprowadziłAgnieszka Wender02.06.2017
ZaktualizowałAgnieszka Wender02.06.2017
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.02.06.2017