Zaproszenie do złożenia oferty
Drukuj

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest wydanie opinii prawnej do treści dokumentów oraz definicji stosowanych w realizacji projektu wraz ze stworzeniem wkładu merytorycznego do ulotki informacyjnej dla uczestników projektu.

Usługa zostanie przeprowadzona na potrzeby projektu "Dolnośląski Bon na Innowacje" realizowanego przez Zamawiającego w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.2C Regionalnego Programu Operacyjnego WD 2014-2020.

Ogłoszenie 

Formularz ofertowy

Informacja o wyniku postępowania

WprowadziłAgata Rynkiewicz04.09.2017
ZaktualizowałMałgorzata Pętela12.09.2017
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.04.09.2017