ZP/PN/SZP/2/2017
Drukuj

Przetarg nieograniczony: Sprzedaż energii elektrycznej dla Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie Zdroju

-część I: punkt poboru: budynek Centrum Badań i Rozwoju przy ul. Szczawieńskiej 2, 58-310 Szczawno- Zdrój,
- część II: punkt poboru: budynek Centrum Promocji Gospodarczej przy ul. Wysockiego 10, 58-300 Wałbrzych,
Nr  zamówienia publicznego: ZP/PN/SZP/2/2017.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załączniki do SIWZ:

1) formularz ofertowy,
2) oświadczenie dotyczące warunków udziału w postępowaniu
3) oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy
4) oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 Pzp,
5) wzór oświadczenia (grupa kapitałowa),
6) wzór umowy dla części I   wzór umowy dla części II


Załączniki do umów:

część I

Część II


Protokół z sesji otwarcia ofert


Informacja o wyniku postępowania

WprowadziłMałgorzata Pętela03.12.2017
ZaktualizowałMałgorzata Pętela10.01.2018
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.03.12.2017