ZP/PN/SZP/2/2018
Drukuj
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego   przedmiotem jest udzielenie zamówienia na świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi ochrony osób i mienia.
 
Termin składania ofert: 11.05.2018 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 11.05.2018r. godz. 12:00
 
 
 
 
7) wzór umowy dla części I oraz części II.

 

WprowadziłAgata Rynkiewicz26.04.2018
ZaktualizowałAgata Rynkiewicz30.05.2018
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.26.04.2018