Zaproszenie do złożenia oferty
Drukuj

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest wydanie opinii prawnej w sprawach dotyczących zabezpieczenia (weksla), które jest zastosowane w projekcie „Dolnośląski Bon na Innowacje” oraz prawidłowego wyboru grantobiorcy w ramach projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje”.

Usługa zostanie przeprowadzona na potrzeby projektu "Dolnośląski Bon na Innowacje" realizowanego przez Zamawiającego w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.2C Regionalnego Programu Operacyjnego WD 2014-2020.

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

Wzór umowy


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

WprowadziłAgnieszka Wender26.04.2018
ZaktualizowałAgata Rynkiewicz14.05.2018
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.26.04.2018