ZP/PN/SZP/1/2019
Drukuj

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia na świadczenie usług kompleksowego sprzątania obiektów: 

  • Regionalnego Centrum Promocji Gospodarczej przy ul. Wysockiego 10, 58-300 Wałbrzych oraz
  • Centrum Badań i Rozwoju Dolnośląskiego Parku Technologicznego w Szczawnie - Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, 58-310 Szczawno- Zdrój.
Termin składania ofert: 12.06.2019 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 12.06.2019 godz. 12:00
 
 
 
 
2) wzór umowy dla 
 

04.06.2019 - Modyfikacja SIWZ

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załącznika nr 2/I do SIWZ.

SIWZ: Punkt 3.1.2.2 h) otrzymuje brzmienie:

Teren wokół budynku – codzienny obchód budynku, usuwanie odpadków, systematyczne odchwaszczanie terenu oraz pielęgnacja i utrzymanie czystości klombów. W ramach tej czynności Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia nieczystości z terenu przyległego do budynku: punkty A, B, CiD, E, F, G wykazane w Załączniku nr 3 do Umowy poprzez zebranie odpadków oraz - w przypadku zajścia konieczności - do jego zamiecenia i odchwaszczenia.

Załącznik nr 2/I do SIWZ:
par. 2 ust. 1 lit h) otrzymuje brzmienie:

Teren wokół budynku – codzienny obchód budynku, usuwanie odpadków, systematyczne odchwaszczanie terenu oraz pielęgnacja i utrzymanie czystości klombów. W ramach tej czynności Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia nieczystości z terenu przyległego do budynku: punkty A, B, CiD, E, F, G wykazane w Załączniku nr 3 do Umowy poprzez zebranie odpadków oraz - w przypadku zajścia konieczności - do jego zamiecenia i odchwaszczenia.

par. 2 ust. 2 lit d) otrzymuje brzmienie:

codziennego obchodu terenu przyległego do obiektu RCPG i dbałości o jego czystość. W ramach tej czynności Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia nieczystości z terenu przyległego do budynku poprze zebranie odpadków oraz w przypadku zajścia konieczności do jego zamiecenia i odchwaszczenia. Teren przyległy do obiektu RCPG został wskazany na rysunku w załączniku nr 3 do umowy  i składa się z:

A – placu parkingowego (pas o szerokości ok 4 m, licząc od krawędzi budynku)

B – skarpy z drzewami

C i D – tarasu z murowanym klombem

E - schodów i terenu przed budynkiem (pas o szerokości ok 3 m, licząc od krawędzi budynku)

F – murowany klomb

G – teren przed bocznym wejściem (pas o szerokości ok 4 m, licząc od krawędzi budynku),


 
Pliki do pobrania:
SIWZ - wersja ujednolicona z dn. 04.06.2019
Załącznik nr 2/I do SIWZ - wersja z dn. 04.06.2019
 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

WprowadziłAgnieszka Wender31.05.2019
ZaktualizowałAgnieszka Wender26.07.2019
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.31.05.2019