UZP/ZA/1/2021
Drukuj
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia na świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi ochrony osób i mienia.
 
Termin składania ofert: 15.06.2021 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 15.06.2021r. godz. 12:00
 
 
 
 
6) wzór umowy dla części I oraz części II.
 
__________________________________________________________________________________________
 
 
__________________________________________________________________________________________
 
 
___________________________________________________________________________________________
 
 
 
 
WprowadziłAgnieszka Wender04.06.2021
ZaktualizowałAgnieszka Wender18.06.2021
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.04.06.2021