UZP/ZA/2/2021
Drukuj
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia na świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi ochrony osób i mienia.
 
Termin składania ofert: 16.07.2021 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 16.07.2021r. godz. 12:00
 
 
 
 
 
7) wzór umowy dla części I oraz części II.
 
_________________________________________________________________________
 
 
_________________________________________________________________________
 
 
__________________________________________________________________________
 
 
 
 
WprowadziłAgnieszka Wender06.07.2021
ZaktualizowałAgnieszka Wender01.09.2021
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.06.07.2021