Przedmiot działalności Statut DARR S.A. Struktura organizacyjna Organy spółki Struktura własnościowa spółki Sprawozdania finansowe Dostęp do informacji niepublikowanych w BIP Zamówienia publiczne Ogłoszenia Ogłoszenie otwartego naboru na partnera projektu realizowanego w trybie pozakonkursowym Ogłoszenie o sprzedaży akcji Ogłoszenie o sprzedaży udziałów Drugi konkurs na wybór partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Konkurs na wybór na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu Konkurs na wybór na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu Oferta pracy - Konsultant ds. Innowacji i Technologii Zaproszenie firm do współpracy przy realizacji praktyk zawodowych w sektorze handlu i reklamy Konkurs na wybór na Partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu Konkurs na wybór na Partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu Informacja o zawarciu partnerstwa, stronach umowy partnerskiej oraz zakresie zadań partnerów projektu pt. „Sprawny biznes z Dolnego Śląska”, planowanego do realizacji w ramach Poddziałania 6.2. PO KL Konkurs na wybór członków Komisji Oceny Wniosków Aplikacyjnych w projekcie pn.: „Laboratorium biznesu" Oferta pracy - Główny/a Ksiegowy/a Nabór do KOW Zaproszenie do składania oferty na członków Komisji Oceny Wniosków Informacja o wynikach postępowania przeprowadzonego w celu wyboru członków Komisji Oceny Wniosków Oferta pracy - Pracownik techniczny (konserwator) Nabór na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” Wstrzymany nabór na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” Wznowienie naboru na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” Nabór uzupełniający na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” Zapytanie ofertowe w sprawie usługi zaprojektowania i uruchomienia strony internetowej na potrzeby projektu Dolnośląski Bon na Innowacje Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest wydanie opinii prawnej Trzeci nabór uzupełniający na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” Ogłoszenie otwartego naboru na partnera projektu. Zawiadomienie o wyborze oferty na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu. Oferta pracy-Referent w Zespole Finansów i Księgowości Ogłoszenie otwartego naboru na partnera projektu. Zawiadomienie o wyborze oferty na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu. Referent w Zespole Finansów i Księgowości Zawiadomienie o wyborze partnera do wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu Ogłoszenie otwartego naboru na partnera projektu OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU NA PARTNERA PROJEKTU Zawiadomienie o wyborze partnera do wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu-Prezesa Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Zakończenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu – Prezesa Zarządu DARR S.A. Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu-Prezesa Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Zakończenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu – Prezesa Zarządu DARR S.A. Ogłoszenie o planowanym naborze na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Bon na Innowacje 2022-2023” Ogłoszenie o uruchomieniu naboru na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Bon na Innowacje 2022-2023” Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu-Prezesa Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Ogłoszenie otwartego naboru na Partnera w ramach projektu transformacja w edukacji I Ogłoszenie otwartego naboru na Partnera w ramach projektu transformacja w edukacji II
Ogłoszenia
Drukuj

Ogłoszenie otwartego naboru na Partnera w ramach projektu transformacja edukacji II (06.06.2023)

Ogłoszenie otwartego naboru na Partnera w ramach projektu transformacja edukacji I (06.06.2023)

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu-Prezesa Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (29.03.2023)

Ogłoszenie o uruchomieniu naboru na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Bon na Innowacje 2022-2023” (07.03.2022)

Ogłoszenie o planowanym naborze na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu "Bon na Innowacje 2022-2023"

Zakończenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu – Prezesa Zarządu DARR S.A. (04.11.2021)

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu-Prezesa Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (11.10.2021)

Zakończenie postępowania kwalifikacyjnego na stnowisko Członka Zarządu-Prezesa Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (07.10.2021)

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu-Prezesa Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (22.09.2021)

Zawiadomienie o wyborze partnera do wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu (08.09.2021)

 

Ogłoszenie otwartego naboru na partnera projektu (17.08.2021)

 

Ogłoszenie otwartego naboru na partnera projektu (19.03.2021)

 

Zawiadomienie o wyborze partnera do wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu (24.11.2020) 

Ogłoszenie otwartego naboru na partnera projektu realizowanego w trybie pozakonkursowym (26.10.2020)

Oferta pracy-Referent w Zespole Finansów i Księgowości (31.10.2019)

Ogłoszenie o sprzedaży akcji. (18.07.2019)

Ogłoszenie o sprzedaży udziałów. (04.07.2019)

Zawiadomienie o wyborze oferty na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu. (15.10.2018)

Ogłoszenie otwartego naboru na partnera projektu (18.09.2018)

Oferta pracy-Referent w Zespole Finansów i Księgowości (03.08.2018)

Zawiadomienie o wyborze oferty na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu (23.07.2018)

Ogłoszenie otwartego naboru na partnera projektu (02.07.2018)

Trzeci nabór uzupełniający na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu "Dolnośląski Ban na Innowacje" (07.06.2018)

Zaproszenie do złożenia oferty, której przedmiotem jest wydanie opinii prawnej (27.04.2018)

Zapytanie ofertowe w sprawie usługi zaprojektowania i uruchomienia strony internetowej na potrzeby projektu Dolnośląski Bon na Innowacje  (24.11.2017)

Nabór uzupełniający na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” (06.07.2017)

Wznowienie naboru na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” (26.06.2017)

Nabór na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” (20.06.2017)

Oferta pracy - Pracownik techniczny (konserwator) (02.06.2017)

Informacja o wynikach postępowania przeprowadzonego w celu wyboru członków Komisji Oceny Wniosków (03.03.2017)

Zaproszenie do składania oferty na członków Komisji Oceny Wniosków (20.02.2017)

Drugi konkurs na wybór partnera w celu wspólnej realizacji projektu (08.06.2016) - KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

Konkurs na wybór Partnera w celu wspólnej realizacji projektu-posiedzenie Komisji Konkursowej (07.06.2016)

Konkurs na wybór Partnera w celu wspólnej realizacji projektu (20.05.2016)

Konkurs na wybór Partnera w celu wspólnej realizacji projektu (31.01.2014)

Oferta pracy - Główny/a Księgowy/a (20.09.2013)

Konkurs na wybór członków Komisji Oceny Wniosków Aplikacyjnych w projekcie pn. "Laboratorium biznesu" (13.08.2013)

Informacja o zawarciu partnerstwa w celu wspólnej realizacji projektu (12.04.2013)

Konkurs na wybór Partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu  (05.06.2012) - KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

Rozstrzygnięcie konkursu na wybór Partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu (13.03.2012)

Konkurs na wybór Partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu  (15.02.2012) - KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

Oferta pracy - Konsultant ds. Innowacji i Technologii (01.12.2011) - NABÓR ZAMKNIĘTY

Zaproszenie firm do współpracy przy realizacji praktyk zawodowych w sektorze handlu i reklamy (01.12.2011)

 
Ogłoszenie otwartego naboru na partnera projektu

 

WprowadziłAgata Rynkiewicz01.12.2011
ZaktualizowałAgnieszka Wender06.06.2023
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.01.12.2011