Przedmiot działalności Statut DARR S.A. Struktura organizacyjna Organy spółki Struktura własnościowa spółki Sprawozdania finansowe Dostęp do informacji niepublikowanych w BIP Zamówienia publiczne Ogłoszenia Ogłoszenie otwartego naboru na partnera projektu realizowanego w trybie pozakonkursowym Ogłoszenie o sprzedaży akcji Ogłoszenie o sprzedaży udziałów Drugi konkurs na wybór partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Konkurs na wybór na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu Konkurs na wybór na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu Oferta pracy - Konsultant ds. Innowacji i Technologii Zaproszenie firm do współpracy przy realizacji praktyk zawodowych w sektorze handlu i reklamy Konkurs na wybór na Partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu Konkurs na wybór na Partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu Informacja o zawarciu partnerstwa, stronach umowy partnerskiej oraz zakresie zadań partnerów projektu pt. „Sprawny biznes z Dolnego Śląska”, planowanego do realizacji w ramach Poddziałania 6.2. PO KL Konkurs na wybór członków Komisji Oceny Wniosków Aplikacyjnych w projekcie pn.: „Laboratorium biznesu" Oferta pracy - Główny/a Ksiegowy/a Nabór do KOW Zaproszenie do składania oferty na członków Komisji Oceny Wniosków Informacja o wynikach postępowania przeprowadzonego w celu wyboru członków Komisji Oceny Wniosków Oferta pracy - Pracownik techniczny (konserwator) Nabór na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” Wstrzymany nabór na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” Wznowienie naboru na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” Nabór uzupełniający na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” Zapytanie ofertowe w sprawie usługi zaprojektowania i uruchomienia strony internetowej na potrzeby projektu Dolnośląski Bon na Innowacje Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest wydanie opinii prawnej Trzeci nabór uzupełniający na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” Ogłoszenie otwartego naboru na partnera projektu. Zawiadomienie o wyborze oferty na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu. Oferta pracy-Referent w Zespole Finansów i Księgowości Ogłoszenie otwartego naboru na partnera projektu. Zawiadomienie o wyborze oferty na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu. Referent w Zespole Finansów i Księgowości Zawiadomienie o wyborze partnera do wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu Ogłoszenie otwartego naboru na partnera projektu OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU NA PARTNERA PROJEKTU Zawiadomienie o wyborze partnera do wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu-Prezesa Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Zakończenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu – Prezesa Zarządu DARR S.A. Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu-Prezesa Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Zakończenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu – Prezesa Zarządu DARR S.A. Ogłoszenie o planowanym naborze na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Bon na Innowacje 2022-2023” Ogłoszenie o uruchomieniu naboru na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Bon na Innowacje 2022-2023” Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu-Prezesa Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Oferta pracy - Konsultant ds. Innowacji i Technologii
Drukuj

 

 
 

Największa na świecie Sieć wsparcia dla biznesu

Enterprise Europe Network

www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu

ośrodek działający w Dolnośląskim Parku Technologicznym w Szczawnie-Zdroju

poszukuje osoby na stanowisko Konsultanta ds. Innowacji i Technologii

 

Wymagania stawiane dla stanowiska

 • wykształcenie wyższe, preferowane techniczne
 • znajomość aspektów innowacyjnych, technologicznych i B+R funkcjonowania firm
 • wskazane co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe, preferowane w charakterze konsultanta, w szczególności jako konsultant ds. audytów technologicznych i innowacyjnych
 • wiedza na temat funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
 • umiejętność samodzielnego organizowania czasu pracy i kreatywność w realizacji zadań
 • łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich
 • wysoka dbałość o relacje z Klientem
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, mile widziana znajomość innych języków obcych
 • dobra znajomość obsługi komputera
 • wysoka motywacja do pracy
 • odporność na stres
 • prawo jazdy kategorii B

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres:

 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

www.darr.pl * www.t-park.pl

ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno Zdrój lub na adres: eic@darr.pl

do dnia 31 grudnia 2011 roku

 


W wyniku naboru prowadzonego w okresie 1-31 grudnia 2011 roku na stanowisko Konsultant ds.transferu technologii i innowacji w Enterprise Europe Network wybrany został Pan Maciej Marosz, zamieszkały w Wałbrzychu.

 


 

WprowadziłAgata Rynkiewicz01.12.2011
ZaktualizowałAgata Rynkiewicz01.02.2012
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.01.12.2011