Uslugi_kurierskie
Drukuj

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej niższej niż 14.000,00 e w przedmiocie  świadczenia usług kurierskich dla Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.(DARR S.A.) z siedzibą w Szczawnie- Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2 w obrocie krajowym i zagranicznym.

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwoty 14000 e.

Oferty należy dostarczyć do Zamawiającego na adres: ul. Szcawieńska 2, 58-310 Szczawno- Zdrój (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.07.2012r. do godz. 14:45.

Treść zapytania.

Wzór umowy.

Formularz ofertowy.

 

Wynik postępowania.

WprowadziłMałgorzata Pętela26.06.2012
ZaktualizowałMałgorzata Pętela23.07.2012
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.26.06.2012