ZP/ZC/SZP/72/2012
Drukuj

Niniejszym na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 z późn. zm.),  Zamawiający: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie – Zdroju zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu pn: „Wykonywanie usług kompleksowego sprzątania obiektu Centrum Badań i Rozwoju Dolnośląskiego Parku Technologicznego”, nr postępowania ZP/ZC/SZP/72/2012. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę (art. 69 ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

WprowadziłMałgorzata Pętela28.11.2012
ZaktualizowałMałgorzata Pętela07.12.2012
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.28.11.2012