ZP/UR/2/2013
Drukuj

Niniejszym na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),  Zamawiający: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie – Zdroju zawiadamia o wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie zawartej umowy ramowej w przedmiocie „Usługi organizacji pobytu uczestników szkoleń (usługa gastronomiczna, hotelarska wraz z wynajmem sali szkoleniowej) w ramach projektu AKADEMIA KOMPETENCJI – INWESTYCJA W INNOWACYJNE KADRY DLA DOLNEGO ŚLĄSKA w dniach 9-10 marzec 2013 we Wrocławiu.

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania.

WprowadziłMałgorzata Pętela07.03.2013
ZaktualizowałMałgorzata Pętela07.03.2013
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.07.03.2013