Struktura własnościowa spółki
Drukuj

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie Zdroju 58-310, przy ul. Szczawieńskiej 2 została utworzona w 1991 roku, w celu wspierania społecznej i ekonomicznej transformacji regionu Wałbrzyskiego, restrukturyzacji jego gospodarki oraz rozwoju przedsiębiorczości.

Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000043944 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS.

Numer REGON: 890004750

Numer NIP: 886-000-34-33

Kapitał zakładowy, wynoszący obecnie 9.470.000 zł, został zebrany w drodze dziewięciu niepublicznych emisji akcji.

Akcjonariuszami Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. są:

  • Gmina Szczawno - Zdrój, której udział w kapitale zakładowym DARR S.A. wynosi 54,562%,
  • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. posiada 37,772% kapitału zakładowego,
  • Gmina Wałbrzych - 4,329%,
  • Inwestorzy prywatni - 1,943%
  • 17 gmin regionu wałbrzyskiego - 1,394%.

 

 

 

WprowadziłAgata Rynkiewicz13.10.2011
ZaktualizowałAgnieszka Wender07.05.2020
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.13.10.2011