ZP/WR/SZP/36/2013
Drukuj

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. niniejszym zawiadamia o postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) pn:  "Usługa wynajmu sal konferencyjnych wraz z obsługą techniczną i usługą cateringu w celu realizacji szkoleń w ramach projektu: SPINqbator Zdolnego Śląska, Nr zamówienia publicznego: ZP/WR/SZP/36/2013".
 

 

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

WprowadziłMałgorzata Pętela10.06.2013
ZaktualizowałMałgorzata Pętela13.06.2013
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.10.06.2013