Szczawno-Zdrój: Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursów zawodowych w ramach Projektu pn. Kompetencje moją szansą. Osoby niepełnosprawne aktywne na rynku pracy. Nr zamówienia publicznego: ZP/PN/SZP/19/2013
Numer ogłoszenia: 190690 - 2013; data zamieszczenia: 15.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. , ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 074 64 80 400, faks 074 64 80 417.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursów zawodowych w ramach Projektu pn. Kompetencje moją szansą. Osoby niepełnosprawne aktywne na rynku pracy. Nr zamówienia publicznego: ZP/PN/SZP/19/2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I Przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Specjalista ds. kadr i płac, z wykorzystaniem technologii informatycznych . - szkolenie dla 1 osoby niepełnosprawnej ruchowo; - oczekiwana lokalizacja szkolenia wg miejsca zamieszkania uczestnika(czki) szkolenia- Głogów; - ok. 180 godzin efektywnego szkolenia (plus minus 10%); - termin zakończenia kursu do 10 sierpnia br. - termin zakończenia realizacji umowy do 25 sierpnia br. Zakres szkolenia m.in.: a)Regulacje prawne zawarte w kodeksie pracy i kodeksie cywilnym b)Regulacje podatkowe związane z rozliczeniem płac, c)Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej d)Zasady naliczania wynagrodzeń i narzutu na wynagrodzenia e)Wydruki kadrowo-płacowe f)Obsługa programów płacowo-kadrowych I finansowo-księgowych (m.in. Symfonia, Gratyfikant) g)Obsługa programu Płatnik i SODIR). II Przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Kurs nowoczesnej poligrafii - szkolenie dla 2 osób niepełnosprawnych ruchowo, w miejscu przystosowanym do osób niepełnosprawnych (bez barier architektonicznych); - oczekiwana lokalizacja szkolenia wg miejsca zamieszkania uczestników(czek szkolenia- Głogów; - ok. 200 godzin efektywnego szkolenia (plus minus 10%); - termin zakończenia kursu do 10 sierpnia br. - termin zakończenia realizacji umowy do 25 sierpnia br. W tym moduły: a)obsługa programów graficznych w stopniu średnio i/lub zaawansowanym, w tym m.in: - zasady składu publikacji, - obsługa Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Illustrator oraz Adobe InDesign, b)operator maszyn poligraficznych w tym m.in.: - technologia druku, - obsługa plotera solventowego (Roland XJ640) i plotera wycinającego SummaCut 120d), - obsługa laminatora, gilotyny, oklejarki, - obsługa drukarki laserowej (Xerox DucuColor 700i), - obsługa bigówko- falcarki Morgana Digifolt Pro. c)techniki digitalizacji dokumentacji, w tym m.in.:. - aspekty organizacyjno-prawne - sprzęt i oprogramowanie do digitalizacji - tworzenie bibliotek cyfrowych - opisywanie i katalogowanie obiektów cyfrowych - ocena i monitorowanie. III. Przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Nowoczesny archiwista - kurs kancelaryjno - archiwalny I i II stopnia wraz z językiem angielskim dla niedosłyszących oraz dodatkowo opcji Nowoczesny archiwista - kurs kancelaryjno - archiwalny I i II stopnia wraz z obsługą baz danych. - szkolenie dla 3 osób niepełnosprawnych, w tym 2 osoby niedosłyszące i 1 niepełnosprawna ruchowo; - ok. 130 godzin efektywnego szkolenia (plus minus 10%) dla 2 osób w przypadku opcji Nowoczesny archiwista - kurs kancelaryjno - archiwalny I i II stopnia wraz z językiem angielskim dla niedosłyszących z terminem zakończenia kursu do 15 lipca br. dla części kancelaryjno - archiwalnej oraz do 31 sierpnia br. dla części językowej; - ok. 100 godzin efektywnego szkolenia (plus minus 10%) dla 1 osoby z terminem zakończenia kursu do 19 lipca br. w przypadku opcji Nowoczesny archiwista - kurs kancelaryjno - archiwalny I i II stopnia wraz z obsługą baz danych; - oczekiwana lokalizacja szkolenia dla części kancelaryjno - archiwalnej oraz obsługi baz danych wg miejsca zamieszkania uczestników(czek szkolenia - Legnica - lokalizacja szkolenia dla części językowej uzgodniona z uczestnikami(czkami szkolenia - termin zakończenia realizacji umowy do 15 września br. W tym moduły: a)Kurs archiwisty I stopnia, w tym m.in.: - prawne podstawy postępowania z dokumentacją - dokumentacja niejawna, - rodzaje i postać dokumentacji współczesnej, - Kwalifikacja archiwalna dokumentacji i okresy przechowywania najważniejszych akt kat. archiwalnej B, - organizacja pracy kancelaryjnej w tym ćwiczenia z praktycznego posługiwania się wykazem akt, - organizacja i zakres działania archiwum zakładowego - w tym wycieczka do wzorcowego archiwum zakładowego, - archiwizowanie dokumentacji, w tym dokumentacji nieaktowej, - brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, - postępowanie z dokumentacją likwidowanych jednostek organizacyjnych, - komputerowe systemy zarządzania dokumentacją w archiwach zakładowych. b) Kurs archiwisty II stopnia, w tym m.in.: - rozgraniczanie zespołów archiwalnych i ich rodzaje, - ustalenie przynależności zespołowej, - Archiwizowanie materiałów archiwalnych, sporządzanie noty przy przekazywaniu do archiwum państwowego, - archiwizowanie dokumentacji niearchiwalnej, - archiwizowanie innych rodzajów dokumentacji, - systemy ewidencji zasobu archiwalnego c): c1) Obsługa baz danych - nauka tworzenia i obsługi baz danych przy użyciu komputera z oprogramowaniem Access opcjonalnie c2) język angielski dla niedosłyszących w stopniu podstawowym - zajęcia za pomocą języka polskiego z możliwością użycia języka migowego IV. Przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Pracownik biura rachunkowego z wykorzystaniem programów komputerowych w pracy księgowo-kadrowej i znajomością księgowości MMŚP. - szkolenie dla 2 osób niepełnosprawnych ( w tym 1 ruchowo), w miejscu przystosowanym do osób niepełnosprawnych (bez barier architektonicznych); - oczekiwana lokalizacja szkolenia wg miejsca zamieszkania uczestników (czek szkolenia- Legnica; - ok. 200 godzin efektywnego szkolenia (plus minus 10%); - termin zakończenia kursu do 10 sierpnia br. - termin zakończenia realizacji umowy do 25 sierpnia br. Zakres szkolenia: a)Praca na stanowisku samodzielnego księgowego, zaznajomienie z podstawową wiedzą z zakresu księgowości mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, prawa podatkowego itp. b)Elementy obsługi administracyjnej biura, w tym obsługa urządzeń administracyjno-biurowych oraz wykorzystanie w pracy programów m. in. Microsoft Excel i Word. c)Obsługa programów komputerowych wykorzystywanych w pracy księgowo - kadrowej, w tym m.in. programy Symfonia, Gratyfikant i Vulcan V. Przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Projektant i administrator stron WWW wraz z obsługą programu MS Excel. - szkolenie dla 1 osoby niepełnosprawnej ruchowo - oczekiwana lokalizacja szkolenia wg miejsca zamieszkania uczestnika(czki szkolenia-Legnica i(lub) Wrocław - ok. 100 godzin efektywnego szkolenia (plus minus 10%), - termin zakończenia kursu do 19 lipca br. - termin zakończenia realizacji umowy do 31 lipca br. W tym moduły: a)Tworzenie stron w języku HTMP i CSS i zarządzanie nimi, JavaScript, PHP b)Obsługa Microsoft Excel w stopniu podstawowym i średniozaawansowanym VI. Przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Pomoc kuchenna. - szkolenie dla 1 osoby niepełnosprawnej; - oczekiwana lokalizacja szkolenia wg miejsca zamieszkania uczestnika(czki szkolenia - Wałbrzych; - ok. 180 godzin efektywnego szkolenia (plus minus 10%); - termin zakończenia kursu do 10 sierpnia br. - termin zakończenia realizacji umowy do 25 sierpnia br. W tym moduły: a)Pomoc kucharza b)Pomoc ciastkarza-piekarza VII. Przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Programista JAVA i VBA z uprawnieniami na pomiary elektryczne. - szkolenie dla 1 osoby niepełnosprawnej; - oczekiwana lokalizacja szkolenia wg miejsca zamieszkania uczestnika(czki) szkolenia - Legnica i (lub) Wrocław; - ok. 100 godzin efektywnego szkolenia (plus minus 10%); - termin zakończenia kursu do 19 lipca br. - termin zakończenia realizacji umowy do 31 lipca br. W tym moduły: a)Programowanie w języku Java dla zaawansowanych, b)Visual Basic for Applications w Excel dla analityków, c)uprawnienia kontrolno-pomiarowe dla urządzeń z grupy 1. VIII. Przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Operator wprowadzania danych z wykorzystaniem technologii informatycznych. - szkolenie dla 2 osób niepełnosprawnych ruchowo, w miejscu przystosowanym do osób niepełnosprawnych (bez barier architektonicznych); - oczekiwana lokalizacja szkolenia wg miejsca zamieszkania uczestników (czek) szkolenia- Głogów; - ok. 150 godzin efektywnego szkolenia (plus minus 10%), - termin zakończenia kursu do 31 lipca br. - termin zakończenia realizacji umowy do 15 sierpnia br. W tym moduły: a)Operator wprowadzania danych, w tym m.in.: pisanie bezwzrokowe na klawiaturze komputera systemem dziesięciopalcowym, wprowadzanie danych za pomocą urządzeń zewnętrznych, wprowadzanie danych do aplikacji biurowych i korzystanie z baz danych, katalogowanie i zarządzanie danymi w komputerze, kompresowanie archiwizowanie, zabezpieczanie danych na różnych nośnikach itp. b)Obsługa Microsoft Excel w stopniu podstawowym i średniozaawansowanym. IX. Przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Maszynista urządzeń poligraficznych. - szkolenie dla 1 osoby niepełnosprawnej; - oczekiwana lokalizacja szkolenia wg miejsca zamieszkania uczestnika (czki szkolenia - Głogów; - ok. 150 godzin efektywnego szkolenia (plus minus 10%); - termin zakończenia kursu do 31 lipca br. - termin zakończenia realizacji umowy do 15 sierpnia br. Zakres szkolenia: a) podstawy technologii poligraficznej, b) podstawy budowy maszyn offsetowych i urządzeń poligraficznych, c) technologia druku offsetowego i przygotowalnia offsetowa, d) obsługa i konserwacja arkuszowych maszyn offsetowych, e) obsługa i konserwacja pozostałych urządzeń poligraficznych, w tym m.in. plotera solventowego (Roland XJ640) i plotera wycinającego SummaCut 120d), drukarki laserowej (Xerox DucuColor 700i), bigówko-falcarki Morgana Digifolt Pro, laminatora, gilotyny, oklejarki. X. Przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Pracownik administracyjno-biurowy wraz z profesjonalną obsługą programów komputerowych. - szkolenie dla 1 osoby niepełnosprawnej ruchowo; - oczekiwana lokalizacja szkolenia wg miejsca zamieszkania uczestnika (czki) szkolenia - Bolesławiec; - ok. 150 godzin efektywnego szkolenia (plus minus 10%); - termin zakończenia kursu do 31 lipca br. - termin zakończenia realizacji umowy do 15 sierpnia br. W tym moduły: a)praca na stanowisku administracyjno-biurowym b)obsługa urządzeń niezbędnych w pracy administracyjno-biurowej c)obsługa programów komputerowych wykorzystywanych w pracy administracyjno-biurowej, w tym m.in. Microsoft Excel i Word w stopniu podstawowym i średniozaawansowanym XI. Przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Projektant stron WWW - grafik komputerowy. - szkolenie dla 2 osób niepełnosprawnych ruchowo; - oczekiwana lokalizacja szkolenia wg miejsca zamieszkania uczestników(czek szkolenia - Legnica i (lub) Wrocław ; - ok. 180 godzin efektywnego szkolenia (plus minus 10%); - rozpoczęcie kursu po 15 czerwca, zakończenie kursu do 15 sierpnia br. - termin zakończenia realizacji umowy do 31 sierpnia br. XII. Przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Nowoczesna kosmetyczka I, II i III stopnia wraz z obsługą kas fiskalnych dla 1 osoby. - szkolenie dla 1 osoby niepełnosprawnej; - oczekiwana lokalizacja szkolenia wg miejsca zamieszkania uczestnika(czk szkolenia - Jelenia Góra, - ok. 150 godzin efektywnego szkolenia (plus minus 10%), - termin zakończenia kursu do 31 lipca br. - termin zakończenia realizacji umowy do 15 sierpnia br. W tym moduły: a)kurs kosmetyczny I stopnia, b)kurs kosmetyczny II stopnia, c)kurs kosmetyczny III stopnia, d)obsługa kas fiskalnych. W tym moduły: a)Projektowanie stron WWW , w tym m.in.: wykorzystanie HTML i CSS w tworzeniu stron WWW, JavaScript, PHP b)obsługa programów graficznych (w stopniu zaawansowanym), w tym m.in: obsługa Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Illustrator oraz Adobe InDesign..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.51.10.00-9, 80.53.00.00-8, 80.57.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 12.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku ofert składanych przez Wykonawców występujących wspólnie - pełnomocnictwo dla reprezentanta z określeniem zakresu pełnomocnictwa oraz oświadczenia każdego ze wspólników, że spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 p. 1-4 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - jeżeli taka sytuacja występuje.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a)zmiany terminów realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. b)zmiany terminów realizacji umowy w przypadku opóźnień i przerw w realizacji zamówienia wynikających z przyczyn, których zaistnienia nie można przypisać Wykonawcy. c)zmiany w zapisach umowy spowodowane koniecznością dostosowania dokumentacji do zmieniających się wymogów PO KL, do interpretacji i wytycznych Instytucji Wdrażającej (IP II stopnia) oraz do obowiązujących przepisów prawa, d)w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, e)konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy zamawiającym a inną niż Wykonawca Stroną, f)nastąpi konieczność zmiany terminów określonych w umowie i jej załącznikach, spowodowana obiektywnymi czynnikami uniemożliwiającymi ich dotrzymanie oraz wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, g)nastąpi konieczność wprowadzenia zmian sposobu i zakresu realizacji zamówienia w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia tej zmiany była spowodowana obiektywnymi czynnikami uniemożliwiającymi realizację umowy zgodnie z pierwotną wersją, h)w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto Wykonawcy pozostanie na dotychczasowym poziomie, zaś zmianie ulegnie jedynie proporcja pomiędzy wartością netto a wartością brutto umowy, i)wykonawca może dokonywać zmiany osób bezpośrednio realizujących zamówienia przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że uzyska pisemną zgodę Zamawiającego akceptującego nową osobę. Zamawiający może również zażądać od Wykonawcy zmiany osoby przedstawionej w ofercie Wykonawcy, jeżeli uzna, że osoba nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy przy czym w przypadku zmiany tej osoby nowa osoba wskazana na jego miejsce musi posiadać wykształcenie oraz doświadczenie równoważne lub wyższe od wykształcenia i doświadczenia osoby wymienianej. j)Zmiana osób uprawnionych do dokonywania czynności prawnych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.darr.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno- Zdrój (sekretariat II piętro)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.05.2013 godzina 12:00, miejsce: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno- Zdrój (sekretariat II piętro)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie będzie realizowane w ramach Projektu pn. KOMPETENCJE MOJĄ SZANSA. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE AKTYWNE NA RYNKU PRACY Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie