Przedmiot działalności
Drukuj

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie-Zdroju jest instytucją wspierającą rozwój gospodarczy Dolnego Śląska.

Misją DARR S.A. jest wspieranie rozwoju prywatnej przedsiębiorczości opartej na wiedzy i przystosowanie struktur otoczenia biznesowego do współpracy z instytucjami Unii Europejskiej.

Naszą misję realizujemy zgodnie ze Strategią Rozwoju Dolnego Śląska, na terenie całego województwa, uznając jednocześnie region wałbrzyski za szczególnie ważny obszar aktywności.

Celem naszych wysiłków jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw tworzących podstawy długofalowego rozwoju regionu i dostosowanie ich oferty do wymagań rynku europejskiego.

Strategicznym celem aktywności Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A jest budowa na Dolnym Śląsku gospodarki silnej, o wysokiej konkurencyjności, opartej na różnorodności branż przemysłowych i aktywności biznesowej małych i średnich przedsiębiorstw. Chcemy przyczynić się do odrobienia zapóźnień w modernizowaniu technicznej infrastruktury regionu, aby funkcjonalność dróg, dostępność mediów energetycznych i nowoczesność telekomunikacji wzmacniały jego pozycję konkurencyjną. Chcemy też zapewnić szczególne wsparcie rozwojowi konkurencyjności i wydajności biznesowej małych i średnich przedsiębiorstw przy jednoczesnym oddziaływaniu na wzrost umiejętności pracobiorców poprzez:

  • popularyzowanie wśród przedsiębiorców postaw otwartości na innowacje i kształtowanie umiejętności działania na rynkach konkurencyjnych,
  • zapewnienie prowadzącym działalność gospodarczą możliwości łatwego uzyskania wsparcia edukacyjnego 
    i konsultingowego uwzględniającego przewidywany rozwój ich przedsiębiorstw,
  • wykształcenie umiejętności działania na wolnych rynkach zjednoczonej Europy, zwłaszcza w nowych obszarach i niszach rynkowych,
  • zapewnienie łatwej dostępności usług konsultingowych świadczonych na wysokim poziomie merytorycznym przez wyspecjalizowanych doradców, w warunkach rynkowej konkurencji,
  • zagwarantowanie dobrego kształcenia młodzieży i dorosłych pragnących uzyskać przekwalifikowanie albo dodatkowe umiejętności cenione na rynku pracy.

Jako instytucja wsparcia regionalnego posiadamy wysokie kompetencje i umiejętności w zakresie udostępniania finansowania przedsięwzięć gospodarczych ze źródeł europejskich i międzynarodowych funduszy pomocowych.

DARR S.A. jest instytucją zarzadzającą Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park, którego misją jest wzmocnienie konkurencyjności regionu wałbrzyskiego, pośrednio także Dolnego Śląska, przez wspieranie przedsiebiorczości opartej na wiedzy, wypracowanie modelowej współpracy z regionalnymi centrami badań oraz wzmacnianie przedsiębiorstw tworzących podstawy długofalowego rozwoju regionu.

Podstawowym celem Dolnośląskiego Parku Technologicznego T-Park jest stworzenie warunków do powstawania i rozwoju przedsiębiorstw, których domeną jest komercjalizacja osiągnięć naukowych, wykorzystujących nowoczesne technologie, adaptujących wyniki prac laboratoryjnych i przyciągających venture capital.

Utworzenie i rozwój Dolnośląskiego Parku Technologicznego ma stanowić istotny element podnoszący inwestycyjną atrakcyjność regionu. Dla inwestorów krajowych i zagranicznych działalność T-Parku oznacza ułatwienia w rozpoczęciu inwestycji, poszerzenie palety usług umożliwiających realizację inwestycji, a także wsparcie w osiągnięciu oczekiwanej stopy zwrotu.

 

WprowadziłAgata Rynkiewicz13.10.2011
ZaktualizowałAgata Rynkiewicz27.10.2011
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.13.10.2011